"Soovime innustada avaliku sektori juhte avatult mõtlema ajal, kus uute ideede ellu viimiseks tundub olevat rohkem takistusi kui võimalusi," selgitas konverentsi eesmärki RIA programmijuht Agne Kivisaar. „Sageli takerduvad geniaalsed ideed sellesse, et esmapilgul ei ole tehnoloogilist lahendust, sobivat õigusruumi või vajaminevat raha. Oma konverentsil anname juhtidele ideid, kuidas neist probleemidest üle saada nii, et avalikkuseni jõuaks nutikad ja kasulikud lahendused" lisas Kivisaar.

Konverentsil on kolm peateemat - tehnoloogia võimaluste kasutamine, vajaliku seadusloome tagamine ning raha mõistlik kasutamine. Esinejaid on nii avalikust kui erasektorist.

Sessioonis „Õigusruum ei luba...?" on vestlusringis endine õiguskantsler Allar Jõks, e-Riigi Akadeemia programmi direktor Liia Hänni ning Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Vestlust ohjab Ülle Madise, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku õiguse professor.

Osas „Tehnoloogia ei võimalda...?" räägivad tehnoloogia kasutamise erinevatest kogemusest IT-spetsialist Allan Poola ning Julgestuspolitsei ülemkomissar Tõnis Sulu.

Sessioonis „Raha niikuinii ei ole...?" kõnelevad oskuslikust raha kasutamisest Helmes AS nõukogu liige Kalju Rüütli ning riigi infosüsteemide ekspert Riho Oks.

Päeva juhib Hannes Astok. Täpsem päevakava: www.ria.ee/paevakava

Konverents toimub EL struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" raames ja seda rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Programm on ellu kutsutud, et jagada infoühiskonnas hakkama saamiseks vajalikke teadmisi - tõsta olemasolevate elektrooniliste lahenduste kasutatavust, soodustada uute e-teenuste teket ning teavitada inimesi turvalisest arvutikasutamisest.

Programmi kogumaht on 50 miljonit krooni ning programmi tegevused viiakse läbi aastatel 2007-2013. Programmi viib ellu Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus.

Registreerimine konverentsile on lõppenud. Konverentsi kajastada soovitatel ajakirjanikel palume helistada telefonil 56 623 823.