Riigikohtu üldkogu liikmed Henn Jõks, Ants Kull, Villu Kõve, Lea Laarmaa, Tambet Tampuu esitasid riigikohtu tänase otsuse kohta eriarvamuse, kus märgivad, et seaduse, sh põhiseaduse sätete tõlgendamisel tuleb kasutada kõiki õiguse tõlgendamise meetodeid, selgitades esmalt rakendatava sätte grammatilist tähendust.

"Põhiseaduse keelusätte tõlgendamisel tuleb lähtuda ka põhiseaduse printsiipidest ja põhiseaduslikest väärtustest," leiavad eriarvamusele jäänud kohtunikud oma ühisavalduses. "Põhiseaduse rakendamisel peab seega sätte kõrval alles jääma ka põhiseaduse mõte. Paraku on riigipea taotluse rahuldamisel loobutud põhiseaduse mõttest."

Eriarvamusele jäänute hinnangul oli riigikohtu üldkogu otsus ebajärjekindel.

Eriarvamuse täisteksti loe SIIT