“Seesama riik on oma õiguskaitseasutuse kaudu tunnistanud ta kahtlustatavaks riigireetmisele kaasaaitamises,” kirjutab Reinsalu oma blogis.

Reinsalu sõnul eeldab avalik teenistus ja eriti politseiasutuses teenimine usaldust.

“Koomiliselt mõjub kinnitus, et riigisaladustega pr. Simm politseitööl kokku ei puutu,” mõtiskleb Reinsalu, lisades, et selline samm teeb riigi naeruväärseks.

“Mida siis teha,” küsib Reinsalu ja leiab, et õige oleks teha muudatus avaliku teenistuse seadusse, mis annaks õiguse teenistusse võtnud juhile peatada teenistussuhe isiku tunnistamisel kahtlustatavaks kuni kohtulahendini, sõltuvalt kahtlustuse raskusest.

“See ei tähenda, et eeldataks otsekui inimene on kuritegusid toime pannud. Lihtsalt riigivõimu teenimine eeldab inimeselt suuremat vastutust,” selgitab Reinsalu.