Samuti vahistati Herman Simmi abikaasa, keda kahtlustatakse riigireetmisele kaasaaitamises, teatas prokuratuuri pressiesindaja.

Süüdimõistmisel võib Simmi oodata kolme- kuni viieteistaastane vangistus.

Kriminaalasja menetlevad riigiprokuratuur ja kaitsepolitseiamet, tehes uurimise raames koostööd teabeameti ja kaitseministeeriumiga.

“Seoses kriminaalasja spetsiifikaga ei ole riigiprokuratuuril võimalik vastata ühelegi täpsustavale küsimusele,” ütles Delfile prokuratuuri pressiesindaja Gerrit Mäesalu.

1947. aastal sündinud Herman Simm on lõpetanud 1970. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi keemiatööstuse protsesside ja keemiaküberneetika erialal. 1978. aastal omandas ta magistrikraadi NSVL-I Siseministeeriumi Akadeemia juures. Herman Simm on läbinud mitmeid ameti- ja erialaseid koolitusi nii kodu- kui välismaal. Herman Simm on töötanud siseministeeriumis kriminaal- ja vaneminspektorina, Eesti Politseiametis erinevatel ametikohtadel ja politseiameti peadirektorina.

1995. aastal asus Herman Simm kaitseministeeriumisse teenistusse kaitsepoliitika osakonna informatsiooni analüüsi büroo juhataja ametikohale. 2000. aastal moodustati riigisaladuse kaitse osakond ja Simm nimetati selle osakonna juhataja ametikohale. 2006. aasta novembris lahkus Simm omal soovil juhataja kohalt, kuid jätkas tööd ministeeriumi nõunikuna.

“2008. aasta märtsis vabastati Simm nõuniku ametist, sest tema tööülesanded said otsa,” ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Peeter Kuimet Delfile.

Alates sellest ajast pole Simm enam ministeeriumiga seotud.

Simm on juhtinud valitsusdelegatsioone ja esindanud Eestit nii ELi kui NATO juures ja osalenud nende organisatsioonide teabekaitse süsteemi väljatöötamisel.

Teda on korduvalt oma ala tundva spetsialistina kaasatud Euroopa Liidu julgeolekuinspektsioonide delegatsioonide koosseisus teiste riikide julgeolekusüsteemide vastavuse kontrollimisse.

Simmi on autasustatud IV klassi Valgetähe teenetemärgi, kaitseministeeriumi II klassi teenetemärgiga. Samuti on ta Kaitseväe eriteenete risti kavaler ja teabeameti teenetemedali ning politsei mälestusmedali omanik.

Herman Simmi abikaasa Heete Simm töötab politseiameti õigusteeninduse talituses juristina. Lisaks on Simm ka koosseisuväline lektor sisekaitseakadeemias.

Karistusseadustiku järgi on riigireetmine Eesti Vabariigi kodaniku poolt välisriigi, välisriigi organisatsiooni, välismaalase või välisriigi ülesandel tegutseva isiku abistamine Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivallata tegevuses või riigisaladuseks tunnistatud teabe või Eestile välislepingu alusel edastatud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni salastatud teabe kogumine selle edastamise eesmärgil või selle edastamine välisriigile, välisriigi organisatsioonile, välismaalasele või välisriigi ülesandel tegutsevale isikule.