„Küsimus on õpilaste võrdses kohtlemises. Gümnaasiumisse sisseastumisel peavad olema teistest koolidest tulijad võrdses seisus sama kooli põhikooli lõpetajatega,” ütles Liidu juhatuse esimees Deivi Sarapson pressiesindaja vahendusel.

„Oluline on mõista, et põhikooli lõpus seisab igal ühel ees oluline valik — mida edasi teha?” rõhutas Sarapson kaalutletud otsuse tegemise tähtsust: „Gümnaasium on vabatahtlik, kutsekooli lõpetaja saab kohati ülikooli sisse isegi kergemini, gümnaasiumitel on erinevad kallakud. Igaüks peab leidma endale sobiva tee. See ei ole halb, vastupidi, see ongi hea.”

„Katsete tegemine kõigile õpilastele ei võta õpilastelt ja õpetajalt oluliselt aega ja kõik tublid õpilased, kes oleks siiani saanud sisse keskmise hinde alusel, saavad kindlasti samamoodi sisse ka katseid tehes,” rahustas Sarapson neid, kes varem ei pidanud katseid tegema.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabaühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi, olles seejuures Eesti suurim noorteorganisatsioon, mille liikmeteks on üle 100 000 koolinoore. EÕEL esindab Eesti õpilasi suhetes riigi-, kohalike omavalitsuste ja teiste institutsioonidega ning rahvusvahelisel tasandil.