Peaminister Andrus Ansip ja Soome peaminister Matti Vanhanen võtsid täna Helsingis vastu raporti, mis käsitleb Eesti ja Soome koostöö arendamist, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Raporti eesmärk on pakkuda ideid, kuidas Eesti ja Soome koos teiste Läänemere-äärsete riikidega oleksid edukad üleilmastuvas konkurentsis võttes arvesse EL Lissaboni strateegia eesmärke.

Põhjamaade Investeerimispanga asepresidendi Gunnar Okki ja Soome endise suursaadiku Eestis Jaakko Blombergi poolt koostatud raport tõstab esile Eesti ja Soome rahvusvahelise konkurentsivõime tegureid, eriti teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas.

Raportis on kokku 55 selgitustega soovitust ning visioon Eesti ja Soome suhetest aastal 2030.

Raporti kohaselt võiksid Eesti ja Soome ühendada oma ressursid, eriti teadus- ja haridusvaldkonnas ning innovatsioonipoliitikas. Näiteks soovitatakse luua partnerlussuhted Helsingis asutatava Aalto ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ning Eesti Kunstiakadeemia vahel. Tulevikus näevad raportöörid tegutsemas ka ühist kõrgkooli: Cross Gulf University, mis oma tegevuse esimesel etapil keskenduks koostöö korraldamisele doktoriõppes.

Koostöövõimalusena energiavaldkonnas tõstavad raportöörid esile ühise tuumajaama ehitamist Eestisse ja elektripõhivõrkude ühendamise pärast ESTLINK2 merekaabli rajamist.

Raportöörid soovitavad tihedamat koostööd ka IT-vallas. Näiteks pakuvad nad välja ühise e-halduse ja e-teenuste kontseptsiooni loomist, mida oleks mõlemas riigis võimalik rakendada nii riigi- kui ka munitsipaalasutuste halduses. Samuti võiksid Põhjamaad ja Balti riigid rajada ühise infotehnoloogia ja kommunikatsiooni rakenduskõrgkooli.

Raportöörid tõstavad esile, et mõlemale riigile oluline majandusosa on turism. Nad teevad ettepaneku, et Eestit ja Soomet võiks reklaamida ühise turismisihtmärgina. Näiteks saaks kaaluda regiooni tutvustavat ühise infopunkti loomist Hiinasse või Indiasse.

Ka tööjõuküsimustes ja sotsiaal- ning tervishoiuvaldkonnas on Eestil ja Soomel sarnaseid väljakutseid, millele võiks leida ühislahendusi.

Raport on järjekorras teine Eesti ja Soome suhteid käsitlev konkreetsete ettepanekutega analüütiline ülevaade. Suursaadik Jaak Jõerüüdi ja pangajuhi Esko Ollila koostatud raport „Eesti ja Soome Euroopa Liidus“ valmis aastal 2003.

Raportiga saab tutvuda SIIN!