Nimetatud eeskirja viiendas paragrahvis on kirjas, et omanikuta looma toitmine ja pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga, on keelatud, kirjutab Virumaa Teataja.

Loomakaitsjate hinnangul ei ole nimetatud eeskirja § 5 vastavuses kehtiva seadusandlusega, sest nende väitel ei kuulu kohaliku omavalitsuse pädevusse hulkuvate loomade toitmise keelamine.

Selts arvates seab põhiseadus väga selged piirid, mil määral kohalikud omavalitsused võivad sekkuda isikute eraellu, mille hulka kuulub ka loomade toitmine.

Veebruari alguses esitas õiguskantsler Tapa vallavolikogule teabenõude, milles palub eeskirja nimetatud punktile Tapa vallavolikogu hinnangut. Õiguskantsleri teabenõudes mainitakse ka, et volikogu keeld on vastuolus loomakaitseseaduse põhimõttega, mis keelab jätta loomi abitusse seisundisse.

“Seega saaks Tapa vallas omanikuta loomi toitev inimene karistada põhjusel, et ta ei jäta loomi abitusse seisundisse,” leiab õiguskantsler.

Tapa vallavolikogu arvates pole õiguskantsler arvestanud väitluse all oleva eeskirja punkti tervikuna.

“Kindlasti ei ole antud paragrahvi mõtteks jätta kannatav loom abitusse olukorda, kuid samas peab arvestama ka majaelanike turvalisusega ja nende tervise tagamisega. Teema juures ei saa jätta tähelepanemata ka põhiseaduse paragrahvi, mis ütleb, et igaühel on õigus tervise kaitsele,” leiab volikogu.