Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm kinnitas, et Tartu maakohtu Põlva kohtumaja võttis sellekohase määruse vastu 25. märtsil.

Olavi Ruitlane ütles Delfile, et sulges ajaveebi eile, nagu kästud.

„Mul on selline tunne, nagu mul oleks raamat kinni pandud, mida ma kirjutan, sest see oli nagu interaktiivne käsikiri,” ütles Ruitlane. „Seal on väga palju seotud memuaaridega, aga on ka ilukirjanduslik moment.”

Millise väljundi ta oma blogis väljendatud mõtetele tulevikus leiab, ei osanud ta öelda. „Mul on kümme päeva aega määrust edasi kaevata. Pean juristidega nõu, mida teha, sest see asi on minu jaoks ka väga uus,” selgitas kirjanik.

Samas tunneb Ruitlane, et määrus riivab sõnavabadust. „Palju meil on keelatud raamatuid?” küsib ta ““Mein Kampf” võibolla.”

Marika Ruitlase hagiavalduse kohaselt avaldas Olavi Ruitlane veebilehel järjepidevalt kirjutisi, mis halvustasid naise mainet tegelikkusele mittevastavate faktiväidete, aga samuti isikuväärikust halvustavate väärtushinnangutega.