Pöördumisele on juba alla kirjutanud 15 meeri, nende seas Pariisi, Amsterdami, Kopenhaageni, Stockholmi, Barcelona juhid.

Savisaar ei jätnud eitava otsuse tegemist enda kanda, kuigi kiri oli adresseeritud linnapeale.

“Tegemist on olulise seisukohavõtuga ja ühiskonnas aktuaalse temaatikaga, mistõttu edastan pöördumise Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonile ettepanekuteks ja seisukohavõtuks,” kirjutab Savisaar.