“Kultuuriministeerium soovib saavutada lisatähelepanu kultuuriinimestele, kes viivad Eesti nime maailma, kellel õnnestub saavutada häid kohti või tähelepanu erinevates kultuurivaldkondades,” ütles Jänes.

Samas lisas ta, et mingisugust edetabelit ei ole kunagi olnud ja seda ka ei tule. “See oleks kurioosne.”

Kultuuriministeeriumil ei olevat ka mingit soovi üle võtta midagi kultuurkapitalilt, mis jätkab oma rutiini, andes välja stipendiume ja preemiaid.

Idee toetusteks, millele kultuuriministeerium valitsuskabinetist heakskiitu ootab, peaks põhinema loomeliitude või nõukoja ettepanekul, milliseid saavutusi nad oluliseks peavad. Samuti olevat olnud juttu teemal, et valitsusel jääks õigus eranditeks.

“Kindlasti pole omavahel võrreldavad muusika ja film ning kunst ja kirjandus — selles mõttes ei olegi niisugust kriteeriumi, et üks valdkond on raskem kahurivägi. Igale loojale on oma valdkond kindlasti oluline ja saavutada seal midagi on samuti keeruline. Seetõttu soovib kultuuriministeerium jätta võimalikult suure üldistusastme ja mitte nimetada täpseid sündmusi. See oleks nonsens. Me ei suuda seda,” rääkis Jänes.

Kultuuriminister lisas lõpetuseks, et fond ei ole piiritletud ja see ei tähenda, et kelleltki hakatakse midagi ära võtma. “Igaühele tundub, et tema käest kisutakse tekki ära. Ei kisuta.”