Samas jõudis teave kohtuotsusest meediasse varem, kui sellest hageja ise ja tema kaitsja teada said, kirjutab venekeelne nädalaleht Den za Dnjom.

Ämari vanemvalvur Maksim Demidov taotles kohtus tööle ennistamist ning nõudis ka palga väljamaksmist vallandamisele järgnenud aja eest. Kohus tegi otsuse Demidovi asjus reedel, 21. septembril — hageja kaebus jäi rahuldamata.

Demidovi kaitsja Sergei Seredenko arvab, et otsus on liiga politiseeritud: “Kohus loobus esitamast asitõendeid, mis ilmekalt tõestaks, et Demidovi käitumine ei osutanud Ämari mainele kahju. Oma otsuses märkis kohus, et kahju on “ilmne”. Samas juhtis Riigikohus varem tähelepanu sellele, et riigiasutuse diskrediteerimise asjades on distsiplinaarse väärteo vajalikuks tunnuseks asutusele tekitatud reaalse kahju olemasolu.”

Seredenko lisas ka, et kohus ignoreeris võrdse kohtlemise põhimõtet, mille kohaselt esitatakse riigi kaitsesüsteemi ametnikele kõrgendatud eetikanõuded ning nad peavad ümbritsevatele eeskuju näitama ka tööst vabal ajal.

“Võrrelda oma sünnipäevaks etenduse “Adolf” tellinud justiitsministrit Rein Langi ja Demidovit kohus ei soovinud. Samas aga rõhutas seda, et võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine võiks tulla kõne alla vaid juhul, kui Tõnismäel viibiks kaks vangivalvurit, kellest üks vallandati, aga teine — mitte,” rääkis Seredenko.

Demidovile endale polnud kohtuotsus midagi ootamatut. “Küsimus oli vaid selles, kuivõrd ilusasti see ära vormistatakse. Paraku ei hakanud nad ennast vaevama ning tegid otsuse kärmelt,” rääkis Demidov. Lähiajal plaanib ta kohtu otsuse edasi kaevata. Seaduse järgi on tal selleks aega üks kuu.

Ämari Vangla vanemvalvur Maksim Demidov vabastati ametikohalt justiitsminister Rein Langi 25. mai 2007. aasta käskkirjaga. Vallandamise ametlikuks põhjuseks said distsiplinaarjuurdluse tulemused, mille järgi seisis Demidov, nägu rätikuga kaetud, 26. aprillil elavas ahelikus Tõnismäel, takistades teed politseile.

Käskkirjas rõhutatakse, et Demidov jätkas vastupanu osutamist ka pärast seda, kui politseinikud tarvitasid tema suhtes jõudu ja erivahendeid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid