Alates 1. jaanuarist 2008 otsustasid kaitseministrid hakata tasuma missioonil osalevate sõjaväelaste majutuskulusid ning aastast 2010 hakata liitlasriike toetama ka personali ja varustuse transpordiga õhuturbe saatjariigist, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja.

Ministrid rõhutasid kohtumisel, et jätkuvalt kaalutakse ka teisi võimalusi, kuidas õhuturbemissiooniga kaasnevaid kulusid veelgi liitlaste jaoks vähendada.

„On loomulik, et peame järkjärgult suurendama oma rahalist panust Balti riikide õhuruumi turvalisuse tagamiseks ning täna me kinnitasime seda, samuti on liitlased seda sammu meilt oodanud.“ toonitas kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Kuressaares toimunud kohtumise muudab ajalooliseks fakt, et lisaks allkirjastasid kaitseministrid veel ka kolm olulist Balti kaitsekoostööd tugevdavat riikidevahelist lepingut.

Nendeks on leping, mis reguleerib riikide kohustused üksteise suhtes seoses aastal 2010 NATO kiirreageerimisvägede koosseisu antava Balti pataljoniga, leping, mis tagab Balti Kaitsekolledži jätkuva arengu Tartus ja Leedus Karmelavas asuva õhujuhtimise keskuse lepingu.

Saaremaal kohtusid Balti riikide kaitseministrid 10 aastat tagasi, mil langetati otsus Balti Kaitsekolledži loomise kohta.