Täna annab pärast ETV senise peadirektori Toomas Lepa vallandamist moodustatud varade üleandmise komisjon ringhäälingunõukogule aruande, mis käsitleb riigitelevisiooni varalisi ja lepingulisi kohustusi.

ETV peadirektori kohusetäitja Tiina Kangro sõnul on selle komisjoni töö käigus välja ilmunud lepinguid, mis on sõlmitud enne 13. detsembrit. Sellel kuupäeval lõpetas ringhäälingunõukogu ETV peadirektoriga töölepingu ehk sisuliselt vallandas Lepa.

Kangro lepingute sisu eile ei kommenteerinud, ta ütles vaid, et tegemist on reklaami puudutavate lepingutega, aga ka kokkulepetega, mis on sõlmitud isikute vahel ning mis sisaldavad asju, mis mõjutavad ETV eelarvekulusid tuleval aastal. ETV reklaamijuhi Rivo Saarna sõnul pole tegemist suuremahuliste ega kallite lepingutega. «Siin on pigem tegemist põhimõtteliste asjadega,» jäi Saarna napisõnaliseks.