Presidendi perekond on alati järginud Eesti Vabariigi seadusi ning vajadusel konsulteerinud juristidega, et vältida korruptsiooniohtlike või küsitavate olukordade tekkimist, teatas presidendi katselei pressiesindaja Delfi esitatud arupärimise peale.

2005. aastal asutatud ja Evelin Ilvesele kuuluv Ermamaa OÜ saanud Euroopa Liidu tõukefondidest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel toetust ligi kolm miljonit krooni. Toetus on saadud samadel alustel nagu ka kõigil teistel juriidilistel isikutel on võimalik struktuuritoetusi taotleda.

Ärmale külalistemaja rajamisega võetud laenud ja Euroopa Liidu toetusrahad jäävad mitmete aastate taha — aega, mil perekond Ilves ei arvestanud võimalusega, et Toomas Hendrik Ilves valitakse presidendi ametisse.

Seoses sellega, et Ärma talu on alates 9. oktoobrist 2006 ka vabariigi presidendi kodu, pole turvakaalutlustel võimalik Ärma talu kasutada klassikalises mõttes külalistemajana. Katsed ühitada talus äritegevust presidendi koduse eluga tekitasid avalikkuses küsimusi ja kõigile asjaomastele ka mõistetavaid, ennekõike turvakaalutlustest lähtuvaid ebamugavusi. Sellest tulenevalt on äriettevõtte omanik Evelin Ilves alustanud EAS-iga kõnelusi äriplaani muutmise küsimuses.

Ermamaa OÜ jätkab tegevust ning kuni käesoleva presidentuuri lõppemiseni on külalistemajal vaid üks klient, Toomas Hendrik Ilves, kes tasub rendikulud isiklikust palgast. Rentimise üksikasjad on perekond Ilvese otsustada ega ole seotud Toomas Hendrik Ilvese tegevusega vabariigi presidendina, edastas pressiesindaja.

Vabariigi presidendi kantselei ei hakka käsitlema Ärma talu presidendi residentsina. See on presidendi kodu, kus ta elab töökohustustest vabal ajal. Tulenevalt presidendi ametihüvede seadusest on presidendil võimalus taotleda teatud eluasemekulude hüvitamist presidendi kantselei poolt. Seni pole seda aga väidetavalt siiski tehtud.

“Loodame, et avalikkus mõistab vajadust lahendada keeruline olukord, kus ühe katuse alla püüti mahutada äriettevõtet ja presidendi kodu. Presidendi kantselei usub, et sel viisil suudetakse luua tingimused, mis võimaldavad presidendil oma ametiülesandeid segamatult edasi täita,” edastas pressiesindaja.