Nagu Eestis, on ka Rootsis ja Taanis sel aastal liikluses surma saanud ohvrite arv suurem kui möödunud aastal samal ajal ning õnnetuste peamisteks põhjustajateks on joobes juhid, vahendavad YLE 24 ja Taani raadio. Rootsis on igast kümnest liiklusõnnetusest neli põhjustatud purjus juhtide poolt.

Roolijoodikud on väga tõsiseks ohuks kõigile teistele. Kindlustusfirma If uuris alkoholiga seotud surmaga lõppenud liiklusõnnetusi ning selgus, et iga kolmas hukkunu oli asjassepuutumatu süütu ohver.

Kindlustusfirma näeb kasvava probleemina noori juhte, kel puudub eelmises sugupõlves juurdunud veendumus selge peaga juhtimise tähtsusest.