“Paljudes Euroopa Liidu riikides on aktsiisisüsteemi sisse viidud erisused, mille järgi suurimad tarbijad maksavad vähem, vastasel juhul seisaks neil ukse ees pankrott. Mitme suure Eestis tegutseva ettevõtte jätkusuutlikkus on täna kehtestatud määrade jõustumisel väga suure küsimärgi all ning kiirustamisest põhjustatud kahju majandusele suur,” sõnas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis, on kirjas Delfile saadetud teates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ei osanud tööandjatele selgitada, millise analüüsi tulemuste põhjal aktsiisimäärad kehtestati ning kas taolist analüüsi on üldse tehtud. Minister nõustus, et olukorraga põhjalikuma tutvumise ning poolt ja vastu argumentide kaalumise järel võib seadus juba enne jõustumist vajada muudatusi.

“Olukorras, kus tööjõu puudus annab tunda praktiliselt igas eluvaldkonnas, tõstatasime küsimuse haldusterritoriaalreformi elluviimise hetkeseisust. Näeme, et reformiga edasiminek ning muuhulgas omavalitsusüksuste arvuline vähendamine toob Eesti tööjõuturule vägagi oodatud häid spetsialiste. Parts vastas, et Isamaa ja Res Publica Liit seisab jätkuvalt reformi jätkamise eest,” lisas Kriis.

Tööandjad esitasid majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepaneku tõsta metsaomanike puidumüügi maksuvabastuse piirmäära 250 000 kroonini, et parandada Eesti puidutööstuse parem varustatus toormaterjaliga.