Valitsuse otsus hauatähise teisaldamise kohta on praeguseks täidetud ja hauatähis asub politsei valve all.

Neljapäeva öösel vastu reedet kogunes valitsuse kriisikomisjon erakorralisele nõupidamisele, et arutada Tallinnas kujunenud olukorda. Lisaks kriisikomisjoni esimehele siseminister Jüri Pihlile, osalesid nõupidamisel valitsuse liikmetest ka peaminister Andrus Ansip ja kaitseminister Jaak Aaviksoo. Kriisikomisjoni nõupidamisele järgnes valitsuse erakorraline istung.

Kriisikomisjon kuulas ära siseministri ettekande olukorrast Tallinna kesklinnas. Tõnismäele kogunes 26. aprillil kuni 1500 inimest, kellest osa hakkas kell 21.20 ajal agressiivselt käituma. Kesklinna piirkonnas pandi toime vandalismiaktid, muuhulgas rünnati politseinikke.

Kino Kosmose, Endla tänava, Vabaduse väljaku piirkonnas pandi toime vandalismiakte: purustati aknaid, süüdati esemeid ja lõhuti autosid, kummuli pöörati vähemalt 13 sõidukit. Vigastada sai 44 vandaalitsejat ja 13 politseinikku. Üks pussitada saanud vandaalitseja suri hiljem haiglas. Enamus vandaalitsejate vigastustest on lõikehaavad, mis tekkisid akende purustamisel, teatas valitsuse pressibüroo.

Analüüsinud tekkinud olukorda, tegi kriisikomisjon valitsusele ettepaneku korvata korratustega tekitatud kahju riigi eelarvest. Vajalikuks peeti jätkata tugevdatud kontrolliga piiril. Kriisikomisjon võttis teadmiseks, et Tallinnasse on saabumas täiendavad politseijõud.

Kriisikomisjon tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku vandaalitsejate poolt ettekäändeks toodud hauatähis viivitamatult teisaldada ja paigaldada Kaitseväe kalmistule.

Lähtuvalt kriisikomisjoni soovitusest otsustas valitsus riigi julgeoleku huvides sõjahaudade kaitse seaduse paragrahv 8 lõike 2 alusel koheselt teisaldada Kaarli puiestee 13 kinnistul asuva hauatähise Kaitseväe kalmistule.

Valituse otsus hauatähise teisaldamise kohta on praeguseks täidetud ja hauatähis asub politsei valve all.

Valitsuse otsuse eesmärgiks on hoida ära võimalikud edasised samavõrd jõhkrad avaliku korra rikkumised, mis on reaalseks ohuks kodanike tervisele ja varale.

Kriisikomisjon kutsub rahvast üles õiguskuulekusele ja mitte minema kaasa võimalike provokatsioonidega.

value="http://www.youtube.com/v/YORZ_zjzRBo">value="transparent">src="http://www.youtube.com/v/YORZ_zjzRBo"
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="375"
height="309">
value="http://www.youtube.com/v/cj0Yaqb8-MY">value="transparent">src="http://www.youtube.com/v/cj0Yaqb8-MY"
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="375"
height="309">
value="http://www.youtube.com/v/xzGAYCJ_I7A">value="transparent">src="http://www.youtube.com/v/xzGAYCJ_I7A"
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="375"
height="309">
Jaga
Kommentaarid