Tööturuameti Raplamaa osakonna juhataja Ülle Ojamäe sõnul on igas valdkonnas inimestest tohutult puudu. Väga palju nõutakse lihttöölisi, eriti puidutööstuses ja loomakasvatuses. Kuid maakonna ettevõtetel tuleb tõsiselt võistelda pealinna firmadega, kirjutab Nädaline.

“Üks Tallinna firma otsib labidameest 20 000kroonise brutopalgaga,” toob Ojamäe näiteks. Raplamaa parimad palgad küünivad 10 000 kroonist ülespoole.

Möödunud aasta jooksul taheti tööturuameti kaudu 10 900 korral oskustöölisi ja teenindajaid 6160 juhul. Lihtöölisi vajati ligi 9400 ja masinaoperaatoreid 5600 korral. Valgekraesid vajati kordades vähem.

Keskastme spetsialiste, ametnikke, juhte ja tippspetsialiste vajati kokku nelja tuhande jagu. Põllutöölisi vajati vaid 389 korral. Nende palgad jäävad 6000-10 000 krooni vahele.