Halduskohus leidis, et 1934. aasta perekonnanimede korraldamise seadus on diskrimineeriv eesti rahvusest isikute suhtes, seetõttu vastuolus põhiseadusega, mille järgi on kõik inimesed võrdsed, sõltumata nende rahvusest, kirjutas SL Õhtuleht.

Marika soovib kanda passis aadlinime Marika Katariina Arendi Elita von Wolsky.

Aadlinimi Elita von Wolsky on Marika suguvõsale kuulunud 1331. aastast alates. Nimi on kantud aadliraamatutesse ja autoriteetsetesse heraldika kogumikesse. Tänini kehtivale 1934. aasta nimeseadusele tuginedes on siseministeerium aga seni kõik perekonnanime ennistamise taotlused tagasi lükanud, märkis ajaleht.

1995. aasta 1. jaanuaril taaskehtestas riigikogu 1934. aastal riigivanem Konstantin Pätsi nimede eestistamise vaimus välja antud dekreedi. Sellest tulenevalt on siseministeerium nimemuutmisest keeldunud põhjendusel, et Marika on rahvuselt eestlane, kannab eesti perekonnanime Arendi ning taotletav perekonnanimi Elita von Wolsky on võõrkeelse kujuga.

Kohtus esines tunnistajana Boriss Pilar von Pilchau, üks Eestis elav nelja põlisaadli suguvõsa esindaja.

Boriss Pilar sai oma suguvõsanime tagasi üheksakümnendate algul. Saksamaal elavad aadlikest sugulased ei olnud nõus saatma küllakutset Boriss Pilari nimele ja kuna pidevalt Eestis elanud mees kinnitas, et on rahvuselt sakslane, ei olnud ministeeriumil midagi tema perekonnanime muutmise vastu.