Reedel ilmub maailma kõrgeima tsiteeritavusega rahvusvahelise teadusajakirja “Science” järjekordses numbris kliimamuutuste teemaline artikkel “Viimase mandrijäätumise lõpp Skandinaavia jääkilbi kaguosas”, mille üks autreid on Eesti teadlane Anto Raukas.

“Kliimat kujundavad kolm peamist protsessi: soojusvahetus, niiskusvahetus ja atmosfääri tsirkulatsioon, mis omakorda sõltuvad paljudest globaalsetest ja planetaarsetest faktoritest, samuti Päikesesüsteemi asendist galaktilisel orbiidil,” ütleb Anto Raukas. “Kõik need mõjurid on paljukordselt võimsamad inimmõjust ja seetõttu on praegu valitsevad kergemeelsed hinnangud kliima soojenemisest ja maailmamere tõusust tublisti üle hinnatud. Me püüdsime oma töös erinevate mõjurite osa tasakaalustada ja objektiivsemalt hinnata”, lisab Raukas.

Ameerika Ühendriikides pea kaks sajandit ilmuvat ajakirja “Science” peetakse teadusmaailmas üheks kõige prestiižsemaks, kus oma teadustulemusi eksponeerida on õnnestunud vaid vähestel eesti teadlastel.

“Kui teine tuntud ajakiri Nature avaldab sageli kõmulisi artikleid, mis peagi võivad osutuda ekslikeks, siis Science kontsentreerub püsiväärtusega saavutustele, mis baseeruvad uudsel metoodikal ja suurel andmebaasil. Meie näiteks rakendasime esmakordselt maailmas ulatuslikul territooriumil dateerimiseks üsna kallist kosmogeense berülliumi meetodit. Me püüdsime minevikusündmuste täpse dateerimise ja möödaniku liustike ulatuse hindamise baasil teha hinnanguid tulevikuks,“ märgib akadeemik Anto Raukas