Konverentsi „Elu on väärt, et seda õigesti elada!“ korraldanud organisatsioonid tegid avaliku pöördumise Eesti Vabariigi elanike, Valitsuse ja Riigikogu poole, mille toome ära muutmata kujul.

Inimene on ühiskonna suurim väärtus. Enamasti sõltub meie elukäik meie endi valikutest. Vahel toimime isegi teadlikult vastupidiselt oma mõistuse häälele, valides tee, kust tagasi tulla on ääretult raske ja vahel isegi võimatu.

Eesti rahva seas leviv alkoholism on tõsine ohuallikas, kusjuures me oleme jõudnud liiga lähedale kriitilisele piirile, mis võib tähendada väikerahva hävingut. Kannatajateks ei ole ainult alkoholi väärtarbijad ja nende tervis, vaid samaväärselt kannatavad lapsed, perekonnad, töökollektiivid, ühiskond ja riik.

Kahjuks ei osata hinnata alkoholi kahjulikkust organismile. Kui veres on kõrgendatud promillid alkoholi, siis on iga keharakk samal määral joobes. Iga rakk saab oma toidu, hapniku ja ka toksilised ained verest. Suuremat kahju kannavad õrnemate kudede rakud: aju, maks, kõhunääre, sisenõrenäärmete rakud, kõige kurvem, et ka sugurakud. Suureks ohuks on alkoholismi sotsiaalsed ja geneetilised kaugtagajärjed, mis viivad alla alkohoolikute laste füüsilise ja ka vaimse potentsiaali. Alkoholiaktsiis toob riigile tulu, kuid Euroopa riikide andmed kinnitavad, et alkoholiga seonduvad kulud on keskmiselt viis korda suuremad.

Alkoholi tarvitamisega kaasnevad vägivaldsed surmad, surmad alkoholimürgistustesse, röövimised, vargused, liiklusõnnetustes hukkunud ja vigastatud, enesetapud, mis enamasti sooritatakse alkoholijoobes, tulekahjud, uppumised, surnukskülmumised, alkoholist põhjustatud töötus, töövõimetus, kodutus jne.

Meie elu on meie endi kätes. Elagem targasti, et meie elu võiks olla õnnelik. Pöörakem rumalustele selg. Sellest on meile endile, meie lähedastele, ühiskonnale ja riigile enam tulu.

Konverentsi „Elu on väärt, et seda õigesti elada!“ korraldanud organisatsioonid Eesti Kristlike Arstide Ühendus, Ühiskondliku Leppe SA, Eesti Kirikute Nõukogu ja Karskusühendus AVE kutsuvad Riigikogu ja Vabariigi valitsust pöörama tähelepanu alkoholipoliitikale. Ühiselt kutsutakse üles keelustama alkoholireklaam, tõhustama kontrolli alkoholimüügi üle, kandes hoolt, et alkohol ei jõuaks alaealiste kätte ning looma ja ellu rakendama alkoholistrateegia, mis aitaks saavutada Maailma Terviseorganisatsiooni poolt seatud eesmärgi, mille kohaselt tarbitava absoluutse alkoholi hulk ühe elaniku kohta ei ületa 6 liitrit aastas.