Samuti kinnitas valitsus isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmiseks suuruseks 3786,82 eurot. Selle järgi määratakse ja arvutatakse ümber eelmisel aastal töötanud inimeste pensionid.

Endiselt jääb tulumaksuvabaks keskmine pension. Ei muutu ka 1. jaanuarist kehtima hakanud tulumaksuvabastuse summa, mis on endiselt 704 eurot. Esmalt rakendab sotsiaalkindlustusamet maksuvaba tulu esimese samba pensionile ja jäägi korral Pensionikeskus teise samba pensionile. Kui esimese ja teise samba väljamaksed on väiksemad maksuvabast tulust, saab maksuvaba tulu jääki kasutada ka näiteks palga puhul.

Rahvapensioni suurus on pärast indekseerimist 336,39 eurot. Pensioni baasosa suuruseks saab 317,9 eurot ja aastahindeks 8,684 eurot. 2023. aasta indeksi järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist. Pensionide indekseerimine maksab riigile tänavu 245,8 miljonit eurot. Pensione indekseeritakse 323 000 pensionäril.

Pensionite tasakaalus hoidmiseks palkade ja hindade muutusega arvutatakse pensionid ümber igal kevadel. Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid. Kui suur on uus pension, saab inimene alates 1. aprillist vaadata riigiportaalist eesti.ee. Lisainfot saab ka sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse telefonil 612 1360.

Vanaduspension koosneb baasosast, staažiosast (mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate arvu ja aastahinde korrutisega) ja kindlustusosast (mille suurus võrdub kindlustusosakute summa ja aastahinde korrutisega) ning ühendosast, mille suurus võrdub poole kindlustusosakute ja poole solidaarosakute summa ning aastahinde korrutisega.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. aprillist on see 18,60 eurot ja puuduva töövõime korral on toetuse suuruseks keskmiselt 558 eurot kuus. Osalise töövõime korral arvestatakse töövõimetoetust 57% päevamäärast ja keskmiseks töövõimetoetuse suuruseks osalise töövõime korral on keskmiselt 318,06 eurot. Töövõimetoetuste indekseerimine maksab riigile 42,5 miljonit eurot ja indekseeritakse ligikaudu 93 400 vähenenud töövõimega inimese töövõimetoetust. Töövõimetoetuse suuruse arvutab töötukassa iga kalendrikuu kohta.