Eesti riigipea tänas Saksamaad panuse eest Balti õhuturbesse ning NATO idatiiva tugevdamisse. „Saksamaa kohalolek NATO idatiival on paljudele liitlastele eeskujuks,“ ütles president Karis. „Saksamaa olulisust Euroopa julgeoleku tagamisel ei ole võimalik üle hinnata. Neil on keskne roll NATO kollektiivkaitses, nii sõjaväljal kui kõigi vajalike otsuste juures.“

President Karise sõnul pole ilma Saksamaata toimivat NATOt ega ka tugevat Euroopa Liitu. „Saksamaa otsustavus ja julgus suunata Euroopa arengut ning tugev tahe panustada kollektiivkaitsesse on alustala, millele toetub rahu Euroopas,“ ütles Eesti riigipea. „Ohud Euroopa julgeolekule tähendavad, et suuremad kaitsekulutused on meie pikaajaline vajadus. Euroopa saab olla kaitstud ainult siis, kui panustame oma julgeolekusse ja järjekindlalt suurendame oma kaitse-eelarvet.“

President Karis tunnustas kohtumisel ka Eesti ja Saksamaa tihedaid majandussuhteid, Saksamaa investeeringud Eestisse ning ühist valmisolekut mitmekesistada koostööd keskkonnasõbralike energialahenduste vallas. Samuti kiitis Eesti riigipea kahe riigi mitmekülgset ja kõrgetasemelist kultuurikoostööd.

Rääkides Ukraina abistamisest võitluses koletus sõjas Venemaaga tõi president Karis esile Eesti ja Saksamaa tõhusa koostöö, mille ilmekas näide on välihaiglate annetamine. „Me jätkame otsustavalt Ukraina toetamist, ka sõjaliselt, kuni agressor on tagasi surutud ning Ukraina julgeolek on kindlustatud. Ühtlasi oleme valmis jagama Ukrainale oma kogemusi Euroopa Liidu ja NATO liikmesuse teel, kui nad jätkavad oma reformidega ja täidavad vajalikud tingimused.“

Presidendid rääkisid kohtumisel ka, kuidas mõista kohut sõjakurjategijate üle, sest rahu ei saavuta ilma õigusemõistmiseta.