Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonnal oli ülesanne auditeerida OÜ-le Shiftworks 2019., 2020. ja 2021. aastal eraldatud riigieelarvelise toetuse kasutamist, nähtub osakonna aruandest. Kultuuriministeerium eraldab Shiftworksile igal aastal tegevustoetust majandamis- ja personalikuludeks, aastatel 2019–2023 on antud ka erinevaid projektitoetusi ning kriisiabitoetust.

„Me ei avalda arvamust OÜ Shiftworks riigieelarvelise toetuse kasutamise eesmärgipärasuse ega nõuetele vastavuse kohta,“ seisab auditiosakonna aruandes. „Meile ei edastatud piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali, mis annaks alust arvamuse avaldamiseks.“

Tallinn Music Weeki korraldava Shiftworks OÜ asutaja ja juht on Helen Sildna.

Kultuuriministeeriumi asekantsler annab samas aruandes teada, et esimesel märtsil toimunud kohtumisel lepiti OÜ Shiftworks esindajaga kokku, et sõlmitakse tegevustoetuse lepingu lisa, mille järgselt on firmal iga-aastane majandusaasta aruande auditeerimise kohustus.

Jutt käib suurtest summadest: viimase nelja aastaga on Tallinn Music Weeki korraldav ettevõte saanud maksumaksjalt enam kui miljon eurot.

Protsess algas läinud oktoobris. Shiftworks OÜ on saatnud küll osa dokumente, ent siseauditi osakonna nõutud väljavõtet pearaamatust ning selgitust, millest koosneb 2021. a bilansirida „nõuded ja ettemaksed“ summa 302 117 eurot, senini saabunud ei ole.

See ei ole esimene kord, mil Sildna rahaasjad avalikkuse tähelepanu pälvivad. 2018. aastal selgus Eesti Ekspressi paljastusest, et firma on erinevatele eraisikutele ja ettevõtetele võlgu jäänud ligi 83 000 eurot.