Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik Alan Rood ütles, et praegu on asukohtade analüüsimine alles pooleli ja täpsemalt saab nendest rääkida märtsis, kui lõplik ruumianalüüs on valminud. Seetõttu pole ka konkreetseid asukohti nimetatud. „Tõenäoliselt jääb suurem sobivusala Põhja-Eesti rannikule,“ ütles ta.

Rood ei osanud öelda, mitu asukohta lõpuks valikusse jääb. Kõik potentsiaalsed asukohad jäävad rannikule – pakutud on näiteks ka Lääne-Harjumaad ja Pärnumaad. Eesti siseveekogud ei sobi oma suuruse ja vooluhulga tõttu tuumajaama jahutuseks, Peipsi järv ja Narva veehoidla on välistatud ka sellepärast, et need on piiriveekogud.