Kõige parem riskide maandamise viis on ennetamine. Kuidas maandada tulekahjuga seotud riske?

Kõigepealt hoolitse kodu tuleohutuse eest

Inimelu on hindamatu. Seetõttu hoolitse, et sinu kodus asuv suitsuandur oleks töökorras. Kui sul on puuküttega küttekolle, siis peab sul olema ka töökorras vingugaasiandur. Kui sul on näiteks gaasiküte või mõni muu gaasil töötav seade, siis tasub paigaldada ka gaasiandur. Igas kodus võiks olemas olla ka tulekustuti või tulekustutustekk. Paigaldades oma koju suitsu- või vingugaasianduri, mis edastab ohu korral häire automaatselt häirekeskusesse, maandate riske veelgi enam.

Veendu, et sul on kehtiv kodukindlustuse poliis ja koos sellega lisaks vastutuskindlustuse kaitse

Õnnetus ei hüüa tulles ja tulekahju võib saada teinekord alguse pealtnäha kõige süütumal viisil. Kahjuks ei ole võimalik juhtunut tagasi pöörata, küll aga on võimalik sul ära kindlustada oma kodu juhuks, kui sinu vara on saanud kahjustada ja vajab taastamist või uue soetamist. Sellisel juhul on sulle abiks kodukindlustus.

Kodukindlustuse sõlmimisel ära unusta sõlmida ka vastutuskindlustust, mis on eriti oluline, kui elad näiteks kortermajas või ridaelamus, kus sinu läheduses elavad ka naabrid. Vastutuskindlustus hüvitab kahju, kui sinu kodust alguse saanud õnnetus rikub naabrite vara, näiteks tulekahju korral. Ilma vastutuskindlustuseta tuleks sul endal naabrite kodu remont kinni maksta.

Ilma vastutuskindlustuseta tuleks sul endal naabrite kodu remont kinni maksta.

Vastutuskindlustuse kindlustussummat valides on mõistlik arvestada vähemalt 10 000 eurot korruse kohta. Seega kui sa elad näiteks kortermajas viiendal korrusel, siis vali endale vastutuskindlustuse kindlustussummaks vähemalt 50 000 eurot. LHV kodukindlustusega kaasnev eraisiku vastutuskindlustus pakub kaitset lisaks, kui oled väljaspool kodu põhjustanud kellelegi kahju või seda on teinud sinu pereliige.

Jõulukaunistusi paigaldades tee seda ohutult

Enne jõulutulede paigaldamist kontrolli üle, et kõik vahelülid oleksid terved. Jõulutulesid õue paigaldades veendu, et need oleksid välitingimustesse mõeldud. Paigaldamisel lähtu paigaldusjuhendist ja ära kahjusta juhtmestikku. Kui pistikupesa asub õues, siis kontrolli üle, et sinna ei oleks sattunud vett ja prahti. Öiseks ajaks ei ole soovitatav jõulutulesid põlema jätta ja kindlasti tuleks need välja lülitada iga kord kodust lahkudes. Vahel võivad jõulutuled pikalt sees olles üle kuumeneda, mistõttu tasub aeg-ajalt pistikuid kontrollida ja vajadusel need elektrivõrgust mõneks ajaks lahti ühendada. Võimalusel väldi pikendusjuhtme kasutamist, aga kui see on vältimatu, siis kasuta sobilikku ja kvaliteetset. Vanad ja amortiseerunud jõulutuled tuleb välja vahetada uuemate vastu. Kindlasti ära hakka neid ise parandama, kui sul puuduvad sellekohased teadmised.

Ole hoolas lahtise tulega

Kui süütad küünla, siis ära paiguta seda kergesti süttivate materjalide lähedusse, näiteks kuuse või jõulupärja juurde. Hea on, kui küünla vahetus läheduses ei asu ühtegi asja. Ära jäta hetkekski küünalt ega avatud koldega kütteseadet järelevalveta. Samuti tasub silm peal hoida küpseval jõuluprael hoolimata asjaolust, kas see küpseb hõõguvatel sütel või elektritoitega ahjus.

Hoolda kütteseadmeid ja küta õigesti

Kasutuses oleva küttekolde korsten peab igal aastal enne kütteperioodi olema pühitud. Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab korra aastas puhastama kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti. Eramajades võib korstent pühkida ka ise, kuid korra viie aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija. Õnnetuste vältimiseks on mõistlik aasta ringi kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas puhastada.

Ära küta üle!

Ära küta üle, sest ülekütmise tagajärjel võivad tekkida ahjule praod, tahm võib süttida ja esineb isegi plahvatuse oht. Ära põleta küttekoldes selleks mitte ettenähtud asju, näiteks plasti, kilet, tekstiili jms.

Regulaarselt tuleb hooldada ka teisi kütteseadmeid, näiteks soojuspumpasid ja gaasikatlaid. Mõlemal juhul tuleb samuti pöörduda eksperdi poole, sest hooldamata või valesti hooldatud seadmete puhul esineb sama moodi tulekahju oht. Gaasikatla puhul räägime lisaks ka plahvatusohust.

Kui kasutad toa soojendamiseks elektriradiaatorit või soojapuhurit, siis ära paiguta seadmeid süttivate materjalide lähedusse ega õue või niiskesse keskkonda. Samuti ei ole mõistlik asetada seadmeid kohevale vaibale. Kindlasti ära pane seadmete peale riideid või muid asju ning kodust lahkudes lülita seade alati välja.

Kaunist ja ohutut jõuluaega!

Magnus Krik, LHV Kindlustus

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid