Gümnaasiumi lõpetajatel oli võimalik sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10 126 eksamitegijat, kellest 8227 olid gümnaasiumiõpilased, 1452 kutseõppeasutuste õpilased ja 447 olid keskhariduse omandanud varem. Haridus- ja noorteamet hindas kokku ligi 23 000 eksamitööd.