• Tänavu septembri seisuga jagas vanemahüvitist lapse emaga 3027 isa, mis on 17% kõigist jagatava vanemahüvitise saajatest. See on läbi aastate kõrgeim isade osakaal.

  • Mullu sai üle 12 000 isa pakkumise kasutada 30-päevast isapuhkust ehk isale ette nähtud osa vanemahüvitisest. Neist ligi 76% ehk üle 9300 isa kasutas võimalust beebiga kodune olla.

  • Viimase rahvaloenduse andmetel on Eestis 2560 üksikisa, kes kasvatab vähemalt üht alla 18-aastast last.

„Isad ja emad näevad üha enam, kui oluline on nii laste kui ka pere jaoks tervikuna, et isa saaks igapäevasest lastekasvatamisest osa võtta – ühes kõigi seejuurde kuuluvate rõõmude ja väljakutsetega,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Aina enam isasid soovib laste kasvatamisse panustada ja emad on valmis seda vastutust jagama. Seda näitab meile hästi isapuhkuse ja jagatava vanemahüvitise statistika, sest järjest enam isasid võtab oma laste jaoks aja maha.“

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul on omamoodi sümboolne, et isadepäev on just meeste tervise kuul. „Praegune Eesti meeste tervis, mis meie naiste omale nii palju alla jääb, ei ole muutumatu loodusseadus, vaid meie mõjutada. Tööministrina ütlen, et töö on küll tähtis, kuid sellegagi tuleb piiri pidada ja võtta aega oma perele. Perele ja lastele pühendatud aeg on meeste tervise salarelv,“ sõnas minister Peterson.

Lastega tegelemine vähendab uuringute järgi meeste riskikäitumist, suurendab vastutustunnet ja hoiab kauem tervena. Lastega tegelemisel aitavad stressi vähendada head vanemlikud oskused, mille arendamiseks saab häid nõuandeid veebilehelt tarkvanem.ee.

Lapse õiguste ja vanemluse viimasest uuringust (2018.a) selgus, et Eesti lapsed soovivad isaga rohkem aega veeta. 56% lastest vastas siis, et sooviksid isaga rohkem koos aega veeta ja midagi toredat ette võtta.