„Hommikul ilmusid internetti teated tulekahjust Belojarski tuumaelektrijaamas 2022. aasta 6. novembril – see on vale, mida levitasid tundmatud autorid. Belojarski tuumaelektrijaam töötab tavarežiimil, normaalsetest ekspluatatsioonitingimustest kõrvalekallet ei ole,“ öeldakse jaama pressiteenistuse teates, vahendab Interfax.

Teade avarii kohta avaldati viitega Interfaxile. Infoagentuur lükkas selle teate ümber ja on pöördunud õiguskaitseorganite poole.

Valeks kuulutas teate ka Venemaa eriolukordade ministeeriumi Sverdlovski oblasti peavalitsus.

Jaga
Kommentaarid