Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valimisplatvormi aluseks olevaid teese loetledes rõhutas selle aseesimees Mart Helme, et enne 1991. aastat riiki jäänud Eesti elanike ning nende järeltulijate ja praegu saabujate vahele tuleks tõmmata selge piir.

Mart Helme avaldas oma vaateid ERR-i venekeelses veebisaates „Otse uudistemajast“. „Jah, me saame aru, et nõukogude ajal tulid meie juurde eri rahvuste esindajad. Tõmbame joone alla: 1991. aastal Eestis elanud inimesed ja nende järeltulijad on meie inimesed, ülejäänud on migrandid, kes võtavad neilt hüved ära,“ selgitas Helme.

See seisukoht on oluline pööre võrreldes EKRE poolt varem välja öelduga. Näiteks on erakonna juht Martin Helme nõukogude ajal Eestisse tooduid nimetanud „okupatsioonikolonistideks“. Kui Jüri Ratas tegi ettepaneku anda Eesti kodakondsus kõigile, kes on Eestis elanud vähemalt 25 aastat, reageeris Martin Helme sellele valuliselt: „Hallipassi inimeste puhul tahetakse kodakondsus vägisi anda okupatsioonikolonistidele, kes on oma suhtumist Eesti riiki ja eestlastesse demonstreerinud sellega, et ei ole 25 aasta jooksul suvatsenud ära õppida eesti keelt ega tahtnud teha kodakondsuseksamit. Ratas soovib premeerida kodakondsusega inimesi, kes on näidanud, et nad ei ole lojaalsed Eestile.“

Erakonna riigikogu saadik Urmas Reitelmann on mäletatavasti nimetanud Eestis elavaid Vene taustaga inimesi parasiitideks. „Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siia adapteerunud,“ ütles ta mõne aasta eest pagulaskriisist kõneledes.

Kas Mart Helme seisukoht Nõukogude okupatsiooni ajal Eestisse toodud migrantide osas tähistab terve EKRE pöördumist näoga mitte-eestlaste poole, pole praegu veel üheselt selge.