Eelnõu seletuskiri sedastab, et „kuigi lasterikka pere toetuse saamise tingimused eelnõuga laienevad ning seaduse jõustumisel makstakse toetust perele kuni noorima lapse 24-aastaseks saamiseni, ei laiene uus regulatsioon peredele, kus 31. detsembri 2022 seisuga lasterikka pere toetuse maksmine on lõppenud.“

See tähendab, et pere vanim laps võib küll praegu olla noorem kui 24, aga perehüvitiste süsteemist jääb ta ikka välja, samamoodi ka selle hüpoteetilise pere kaks noorimat last, olgu nad kasvõi imikud – süsteem hakkab kehtima vaid neile, kes lõpetavad sel õppeaastal keskkooli.

„Muudatused laienevad peredele, kellele makstakse laste- ja perehüvitist 2022. aasta 31. detsembri seisuga. Meie ideaalnägemus on, et perehüvitiste muudatused laieneksid kõigile kuni 19-aastaste lastega lasterikastele peredele ühtemoodi, kuid üleminekul tuleb alati paika panna mingid kuupäevad ja perioodid,“ ütles Delfile eelnõud eest vedanud Isamaa peasekretär Priit Sibul. Ta lisas, et praeguste arvutuste järgi võidab 2023. lasterikka pere toetuse tõusust ligikaudu 23 000 perekonda, järk-järgulise vähenemise muudatus toob iga-aastase täiendava riigipoolse toe 1900 perele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid