„Esmavaatlusel on uurijate arvates tegemist stardipüstoliga, kuid täpsema hinnangu annab ekspertiis. Enamus vabamüügil olevatest stardi-, õhk- ja mängupüstolitest sarnanevad tulirelvadega. Politseinikud, kes relvadega seotud sündmustele reageerivad, peavad kiirelt olukorda hindama ning eemalt ei ole võimalik tuvastada mis tüüpi relvaga on tegu, mistõttu paneb relvataolise esemega ähvardav inimene end ohtu,“ kirjeldab kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

„Tänavatel ringi liikumine peaks olema kõigile ohutu. Seetõttu suhtume kõikidesse olukordadesse, mis riivavad meie turvalisust taunivalt,“ sõnas prokurör Natalia Miilvee.

Antud juhtumi puhul on mehe tegude motiivid ebaselged, kuid kinnipidamise hetkel oli ta joobes. „On murettekitav, et relvadega seotud sündmused on kasvav probleem ja järjest enam liigub tänavatel ringi inimesi, kes on endale soetanud relvataolise eseme või selle ise valmistanud, äärmistel juhtudel on neid ka ümber ehitatud. Seda probleemi aitaks vähendada, kui kauplusekettide omanikud vaataksid üle oma õhk- ja stardipüstolite müügipoliitika, näiteks ei oleks need müügisaalis nähtavatel kohtadel. Ka aitaks, kui rakenduks kohustus need eristada mõne muu värviga,“ lausus Tambre.

Käesoleva aasta esimesel poolaastal oli Eestis kokku 311 juhtumit relvaga, kus vehiti, ähvardati või pandi kuritegu toime tulirelvaga või mõne muu relvataolise esemega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid