„Mul on au üle võtta hästi funktsioneeriv ja motiveeritud meeskonnaga üksus,“ ütles mereväekapten Ivask ning lisas: „Pühendunud professionaalne meeskond on kõige olulisem heade tulemuste saavutamisel ja annan endast parima selle üksuse juhtimisel.“

Lisaks NATO staabielemendi liikmetele osalesid juhtimise üleandmisel NATO Kirdekorpuse ülem kindralleitnant Jürgen-Joachim von Sandrart, kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ja kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm. Esindatud olid ka Eestis resideeruvad välisriikide saadikud ja kaitseatašeed, NATO staabielementide ülemad ning teised koostööpartnerid.

Mereväekapten Ivask alustas teenistust ajateenijana 1991. aastal. Ta on teeninud erinevatel ametikohtadel Eesti mereväes, sealhulgas mereväe laevastiku ülemana ning mereväe staabi operatiiv- ja planeerimisosakonna ülemana. Lisaks on ta teeninud vanemstaabiohvitserina NATO mereväekomponendi Northwoodi staabis ja kaitseväe peastaabi operatiivjaoskonnas ning täitnud Balti kaitsekolledžis lektori kohustusi. Enne NATO staabielemendi ülema kohale asumist oli mereväekapten Ivask osakonnaülem NATO Brunssumi väejuhatuses.

Staabielemendi senine ülem kolonel Mart Vendla jätkab teenistust kaitseväe peastaabis.

NATO staabielemendi peamiseks ülesandeks on toetada NATO üksuste vastuvõtmist, siirdamisoperatsioonide ettevalmistust ja õppuste läbiviimist Eesti territooriumil. Staabielemendi töö võimaldab võimaliku kriisi korral NATO vägedel kiirelt Eestisse siirda, samuti aitab see juba praegu Eestis olevate liitlasvägede kohalolu koordineerida.

Praegu kaheksas riigis asuvate NATO staabielementide loomine otsustati 2014. aasta Walesi tippkohtumisel vastuseks muutunud julgeolekuolukorrale NATO idatiival. Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Ungaris ja Slovakkias asuvad staabielemendid alluvad Poolas, Szczecinis asuvale Kirdekorpusele ning Rumeenia ja Bulgaaria staabielemendid NATO Napoli väejuhatusele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid