„Makse laekub rohkem, kui varem prognoositud. See katab suure osa kuludest või täiendavatest kuludest, mida koalitsioon teha plaanib,“ ütles Sikkut.

Ta lisas, et koalitsiooni läbirääkimistel ei lepitud kokku astmelises tulumaksus ega üheski teises maksus, kuna praegune valitsus tegutseb ainult kuni üheksa kuud.

„Ainuke maksumuudatus, mis kokku lepiti oli tulumaksuvaba miinimumi tõus, mis arusaadavalt praeguse hinnatõusu olukorras tuleb madalapalgalistele appi. Ma arvan, et kõik ülejäänud maksumuudatused on järgmises koalitsioonileppes, mida sõlmib järgmine valitsus,“ ütles Sikkut.

Sikkut märkis, et kui kõrge inflatsioon tähendab inimeste jaoks seda hinnatõusu ja kulude kasvamist, siis riigi jaoks tähendab see tulude kasvamist. Ta lisas, et kuna CO2 kvoodiraha on laekunud oluliselt rohkem, saab seda kasutada näiteks energiahüvitiste maksmiseks.

Ta lisas, et see, mida pakutakse hariduses, tervishoius ja sotsiaalhoolekandes ei vasta ühiskonna ootustele ning nendesse kolme valdkonda peaks raha rohkem suunama.

Sikkut kommenteeris ka astmelist tulumaksu, öeldes, et tema arvates on ühiskond selleks valmis. „Seda, et jõukamad inimesed peaksid rohkem maksma, ma arvan, et ühiskonnana see tegelikult on suuresti vastuvõetav meil juba,“ ütles ta.