Riskirühma kuuluvad immunoprofülaktika ekspertkomisjoni hinnangul kõik üle 60-aastased ja üle 12-aastased, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda COVID-19 haigust raskelt. Teist tõhustusdoosi soovitatakse pärast vähemalt kuue kuu möödumist viimasest doosist või COVID-19 haiguse põdemisest.

Vanuse või tervise tõttu riskirühma kuuluvate inimeste kõrval on soovitatav käsitleda teise tõhustusdoosi võimaldamisel riskirühmana ka ööpäevaringse üldhooldusteenuse, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse ja kogukonnas elamise teenuse saajaid, sest nad satuvad tihedamini omavahel lähikontakti ja nende seas on üldjuhul rohkem kõrge ea või tervise tõttu riskirühma kuuluvaid inimesi. Haiguskollete tekkimise riski vähendamiseks ja raske haiguskulu riskiga elanikkonna kaitseks soovitab immunoprofülaktika ekspertkomisjon võimaldada teist tõhustusdoosi ka hooldekodude töötajatele ning tervishoiutöötajatele, kes hooldekodu elanike ja patsientidega vahetult kokku puutuvad.

Kas ja mil võiks teine tõhustusdoos olla kättesaadav laiemale ringile? Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann sõnas, et immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liikmed jälgivad COVID-19 epidemioloogilist olukorda nii Eestis, Euroopas kui ka maailmas. „Ekspertide hinnangul puuduvad praegu andmed, mis toetaksid teise tõhustusdoosi soovitust laiemale elanikkonnale. Arvestada tuleb, et tõhustusdoosiga saadav täiendav immuunkaitse väheneb ajas, oluline on arvestada riske soovituste andmisel erinevatele rühmadele,“ märkis ta.

„Praeguses epidemioloogilises olukorras on suuremad riskid just riskirühmadel ja 60+ elanikkonnal ja seetõttu on soovitused antud teise tõhustusdoosi osas just neile.“

Ta lisas, et 2022. aastal on COVID-19 vastased vaktsiinid kõigile tasuta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid