Valitsus otsustas enne II lugemist riigikogus siduda usaldusküsimusega politsei- ja piirivalveameti laevade üleandmist käsitleva seaduse eelnõu (572 SE) ning toodete ja teenuste ligipääsetavusega seotud seaduse eelnõu (511 SE).

Kui valitsus seob tema poolt algatatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega enne eelnõu teist lugemist, võtab ta üle juhtivkomisjoni töö ja riigikogu esimees edastab valitsusele kõik eelnõule esitatud muudatusettepanekud. Seejärel koostab valitsus eelnõu uue teksti, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskirja.

Usaldusküsimusega seotud eelnõu arutamisel riigikogus muudatusettepanekuid hääletamisele ei panda ja pärast arutelu läheb eelnõu lõpphääletusele. Juhul kui riigikogu ei võta usaldusküsimusega seotud eelnõu vastu, tingib see valitsuse tagasiastumise.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid