Avaldused puudutavad ainiti COVID-19 vaktsiinidest saadud väidetavaid kahjustusi. Kaks aastat hiljem laieneb hüvitussüsteem ka kõigile teistele vaktsiinidele.

Kui palju need 73 avaldust riigile maksma lähevad, ei ole võimalik veel öelda, sest avaldust tehes ei saa inimene hüvitise summat ise märkida, selgitas haigekassa avalike suhete juht Heidi Kukk. "Hüvitise saamiseks peab ravimiamet olema vaktsineerimise ja tervisekahju vahel tuvastatud vähemalt tõenäolise seose," sõnas ta.

Kukk lisas, et alles siis, kui on tuvastatud seos, saab haigekassa määrata tervisekahjustuse raskusastme ning maksta vastavalt sellele hüvitise.

Tervisekahju seost vaktsiiniga hindab ravimiamet.

Taotlust koos vajalike dokumentidega on võimalik haigekassale esitada patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu, e-kirja teel või paberkandjal. Et enda jaoks sobiv taotlusviis leida, tuleks esmalt neil, kel ligipääs arvutile olemas, haigekassa kodulehel täita lühike küsimustik.

Pärast taotluse esitamist hindab haigekassa esmalt, kas taotlus vastab tingimustele ning edastab selle siis ravimiametile, kes hindab, kas tekkinud tervisekahju ja vaktsineerimise vahel on seos, selgitas haigekassa finantsosakonna juht Riho Peek.

Taotluse menetlemine võib kokku kesta kuni 150 päeva. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste on varem märkinud, et tõenäoliselt hakkavad vaktsiinikahjude menetlused kulgema siiski kiiremini. Kui praktikast nähtub, et asutustel kulub vähem aega, saab ka seadust muuta. „Tuleb ju arvestada, et alguses on nende nõuete arv ilmselt üpris suur,” põhjendas Paluste esialgu kokkulepitud aegu. Ta lisas, et ekspertide kaasamine veel kolme kuu jooksul peaks olema väga erandlik.

Rasked tervisekahjustused on jagatud viide kategooriasse, millest igaühel on fikseeritud kindel kindlustushüvitis:

  1. mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse korral 2000 eurot;

  2. keskmise raskusega raske tervisekahjustuse korral 10 000 eurot;

  3. raske tervisekahjustuse korral 25 000 eurot;

  4. väga raske tervisekahjustuse korral 50 000 eurot;

  5. üliraske tervisekahjustuse või surma korral 100 000 eurot.

2022. aastal hüvitatakse tagasiulatuvalt COVID-19 vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid, mis ilmnesid alates detsembrist 2020. Alates 2023. aastast laieneb süsteem ka muudele vaktsiinidele, sh immuniseerimiskava vaktsiinid, gripi, puukentsefaliidi ja nn reisivaktsiinid.

2022. aastal rahastatakse vaktsiinikindlustuse fondi riigieelarvest. Hüvitiste summaks on aasta lõpuni arvestatud miljon eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid