Intelligentne areng väidab, et darvinism ei suuda ära seletada küsimust, kuidas elu alguse sai ning pakub, et elu alguse ja arengu taga on kõrgem vaimne jõud ehk intelligents, teatab Fox News.

Kohtunik John E. Jones leidis, et selline teooria on sisuliselt usuteooria õpetamine teaduse asemel. USA põhiseadus keelab riigi sekkumise või toetuse religiooni küsimustes.

Pennsylvania koolinõukogu otsustas 2004. aastal, et üheksanda klassi bioloogiaprogrammi alguses peab õpetaja lastele ette lugema teate, et darvinism pole ainus teooria, mis elu ja liikide arengut selgitab ning eksisteerib ka intelligentse arengu teooria.

Kohtunik leidis, et kooli käsk õpetajatele on vastuolus põhiseaduse selle punktiga, mis käsitleb usuvabadust.

Intelligentse arengu pooldajate väitel ei pruugi tegu olla sugugi jumalaga. Mõnede arvates võis tegu olla ka näiteks UFO-de sekkumisega Maa arengusse. Teadusringkondades peetakse siiski Charles Darwini seletust liikide arengule ainuõigeks teooriaks.

Käsu kehtestanud koolinõukogu leidis aga, et Darwini õpetus on vaid teooria, mida pole suudetud lõpuni tõestada. „Teooria pole fakt. Selles teoorias eksisteerivad augud, mida ei suudeta seletada,” sedastas kool oma kaitseargumendi.