Delfi 2017. aasta vihjekampaania tingimused

1.Üldsätted

1.1. Delfi kampaania algab 27.11.2017 ja lõpeb 31.01.2018 (edaspidi periood).

1.2. Kampaaniat korraldab AS Ekspress Meedia (edaspidi korraldaja), asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn.

1.3. Kampaania läbiviimise korra on korraldaja kehtestanud kampaania tingimustes.

2. Auhind ja auhinna tingimused

2.1. Korraldaja loosib kampaania lõpus välja 1 (ühe) auhinna, milleks on kahe inimese reis Delphisse (edaspidi auhinnareis).

2.2. Auhinnareisi korraldab reisibüroo Go Travel AS.

2.3. Väljaloositav auhinnareis sisaldab:

2.3.1. lennupileteid kahele suunal Tallinn (Eesti) – Ateena (Kreeka) – Tallinn (Eesti) koos maksudega;

2.3.2. majutust kahele 6 (kuueks) ööks kolmetärnihotellis Delphis;

2.3.3. rendiauto kasutust reisiperioodi jooksul (võitja soovi korral võib asendada transfeeriga lennujaamast hotelli ja tagasi);

2.3.7. reisile eelnevat konsultatsiooni Go Traveli esindajalt, mil pannakse paika täpsed reisikuupäevad.

2.4. Auhinnareis kehtib kasutamiseks perioodil 12.05.–27.10.2018. Reisi täpsed kuupäevad sõltuvad kohtade saadavusest lendudel ja hotellis ning eeldavad võitjalt paindlikkust sõiduaja suhtes.

2.5. Võitja peab eelistatud reisikuupäevad Go Travelile teatama hiljemalt 19.02.2018. Kui võitja ei ole hiljemalt 19.02.2018 reisikuupäevi välja valinud ja reisil osalejate nimesid teatanud, kaotab ta õiguse auhinnale.

2.6. Võitja peab tagama enda ja oma reisikaaslase kehtiva reisidokumendi ning vajadusel ka viisa olemasolu.

2.7. Võitja peab tagama enda ja oma reisikaaslase tarbeks piisavate rahaliste vahendite, muuhulgas autorendiks vajaliku tagatislimiidiga krediitkaardi olemasolu reisiperioodiks.

2.8. Soovi korral võib võitja koostöös Go Traveliga oma auhinnareisi muuta või täiendada: osaleda ekskursioonidel, majutuda pikemaks perioodiks ja/või teises linnas, valida kõrgema kategooria hotelli vms, tasudes lisateenuste tellimise ja/või reisi muutmise kulud ise Go Traveli esitatud arve alusel.

2.9. Go Travel ei vastuta auhinnareisi ärajäämise eest võitjast tulenevatel põhjustel.

2.10. Kui auhinnareis hilineb või jääb ära Go Travelist mitteolenevatel põhjustel, ei korva Go Travel reisikahjusid ega uute piletite vormistamisega seotud kulutusi.

2.11. Kampaania auhinnareisi ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

3. Auhinna loosimine ja teavitamine

3.1. Auhinnareis loositakse välja 05.02.2018 ja võitjat teavitatakse e-posti või telefoni teel. Võitja nimi avaldatakse delfi.ee/vihje lehel hiljemalt 08.02.2018.

3.2. Auhinnareisi kasutamiseks vajalikud tingimused ja sisu lepitakse võitjaga kokku eraldi kirjalikus aktis.

3.3. Võitja kohustub auhinnareisi vastuvõtmist kirjalikult kinnitama hiljemalt 19.02.2018. Pärast nimetatud tähtaega aegub võitjal õigus auhinnareisile ning toimub uue võitja loosimine.

3.4. Võitjalt auhinnareisi vastuvõtmise kohta tulevat teadet loetakse ühtlasi kampaania korraldajale antud loaks kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest lisatasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

3.5. Juhul kui kampaanias osaleja eirab kampaania tingimusi või esitab kampaania korraldajale enda kohta valed või ebatäpsed andmed, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaania korraldajal ei õnnestu võitjaga tema edastatud kontaktandmetel kontakti saada jms), mis ei ole tingitud kampaania korraldaja süüst, ei vastuta kampaania korraldaja kampaanias osalejate auhinnareisi loosimisest või kasutamisest kõrvalejäämise eest.

3.6. Auhinnareisi kasutamisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

4. Lõppsätted

4.1. Korraldajal on õigus teha kampaania tingimustes muudatusi või täpsustusi, teatades sellest enne delfi.ee/vihje või Facebooki lehel.

4.2. Kampaania korraldajal on vääramatu jõu ilmnemisel ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnareis välja andmata, teatades sellest viivitamatult Delfi portaalis ja Facebookis.

4.3. Kampaania auhinnareisi ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

4.4. Lisainformatsiooni kampaania kohta saab e-posti aadressil marketing@ekspressmeedia.ee

4.5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

4.6. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult aadressile AS Ekspress Meedia, Narva mnt 13, 10151 Tallinn, märgusõna „Delfi vihjekampaania 2017”.