väljaränne

Jaak Madison: Punakollase koalitsiooni prioriteetidest  (16)
22.aprill 2014 09:26
Alles äsja sai ametisse uus koalitsioon uute ministritega, ent juba panevad mind imestama selle eesmärgid uute tegevuskavadega. Ajal, mil meie idanaaber teostab agressiooni oma naabri kallal, pannakse meil aga peamine aur samasooliste abielude seadustamise peale. Kas see on hetkel tähtsuse järjekorras esimesel kohal?
Taavi Rõivas: Eestist välja rännata soovijaid on kolmandiku võrra vähem  (85)
16.aprill 2014 14:55
Peaminister Taavi Rõivas ütles täna riigikogu infotunnis Kadri Simsoni küsimustele vastates, et positiivse trendina on Eestist välja rännata soovijate hulk kahanenud kolmandiku võrra.
Väliseestlane: Eesti elab ja õitseb Põhja-Ameerikas  (10)
16.aprill 2014 13:12
Toronto on nagu siil udus. Vihmavarju pole otseselt vaja, aga ilma selleta pärlendab nägu peagi veepiiskadest kui äsja värskendatud juurvili supermarketi letis. Kõnnime öömaja poole pärast mõnusat sushi-einet kohalikus Korea linnaosas. Rääkisime seal mitu tundi. Ja seda pärast niigi juba päevapikkust brainstorming sessiooni Tartu College'is.
Eela Velström: Hea juht hoolib oma inimestest  (1)
08.aprill 2014 04:30
Viimastes juhtimiskriisides on inimene jäetud tagaplaanile
Arvo Sarapuu: Tallinn pakub alternatiivi väljarändest loobumiseks  (79)
26.märts 2014 12:28
Viimasel kümnel aastal pole Eesti ette võtnud midagi tõsiseltvõetavat, et pidurdada maapiirkondade tühjenemist ning väljarännet. Tallinnal on võimalus panna inimesi kaaluma kodumaale jäämist.
Are vallavalitsus, -volikogu ja ettevõtjad pidasid nõu
25.märts 2014 22:00
3. märtsil kogunesid Suigu Seltsimajas ühisele nõupidamisele Are vallavalitsuse ja -volikogu ning ettevõtjate esindajad. Kogunemise eesmärk oli anda ettevõtjatele ülevaade vallas toimuvatest arengutest ning ühiselt arutleda ettevõtjaid puudutavaid vallaelu teemasid. Päeva lõpetas kohalike juurtega majandusprofessor Raul Eamets, kes andis ülevaate maailmamajanduse väljavaadetest.
Kas Savisaarel on kahju Vene vägede lahkumisest Eestist?  (297)
22.märts 2014 13:10
Edgar Savisaar e arvates mõjutas paremliberaalne juhtimine taasiseseisvunud Eesti rahvastikku drastilisemalt kui Teine maailmasõda . Teise maailmasõja ajal ja järel langes rahvaarv massirepressioonide ja nende eest põgenemise tõttu, taasiseseisvumise järel aga paljuski Vene sõjaväe, nende pereliikmete ja sõjatehaste töötajate lahkumise tõttu.
Taavi Rõivas: kõik inimesed peavad Eesti edust osa saama  (257)
22.märts 2014 04:30
Eestil on potentsiaali kiiresti areneda kõige olulisemas asjas, milles me ülejäänud Euroopast maha jääme – inimeste sissetulekutes, ütleb peaministrikandidaat Taavi Rõivas.
Faktikontroll: Savisaare kõnes ei ole eriti fakte ega usaldusväärset tõestusmaterjali  (44)
21.märts 2014 12:22
Vladimir Putini kiidukõne Krimmi “taasühendamisele” Venemaaga pälvis enda imperialistliku hüperreaalsuse tõttu kriitikat üle kogu maailma, muuhulgas leidis Washington Posti faktide kontrollimise veerg kõnest ootuspäraselt mitmeid olulisi vigu. See ajendas väitlejaid Anna Karolini ja Kaspar Kelderit sarnasest faktide õigsuse ning demagoogia kontrollist läbi laskma Edgar Savisaare 19. märtsi kõne Moskvas .
Lugeja: ootan uuelt valitsuselt lihttöö tegija tunnustamist!  (27)
19.märts 2014 12:05
Ükski sõda ega okupatsioon ei ole eestlaste ridu nii hullult vähendanud kui viimased viis aastat praeguse valitsuse all! Kas tehakse ruumi veel odavama võõrtööjõu jaoks, et valitsuse käed ei ulatu minejaid tagasi hoidma? Just selle küsimuse tahangi uuele loodavale võimuliidule esitada!
Häli Tarum: Aina vähem eestlasi soovib Eesti asemel välismaal töötada  (55)
14.märts 2014 06:05
Eesti elanike piiriülest töötamist ja väljarännet on viimase kümne aasta jooksul oluliselt mõjutanud kaks sündmust - Euroopa Liiduga ühinemine 2004. aastal ja 2008. aastal alguse saanud ülemaailmne majanduskriis. Euroopa Liiduga ühinemise tulemusena on Eestile nüüdseks avatud kõikide Euroopa Liidu riikide tööturud, mis on oluliselt lihtsustanud välismaale tööle minekut.
Savisaar toetab erakorralisi valimisi  (78)
11.märts 2014 11:22
Tänasel Keskerakonna juhatuse koosolekul arutati valitsuse vahetusega seonduvaid küsimusi. Keskerakonna juhatus leiab, et Siim Kallase moodustataval vahevalitsusel pole rahva mandaati ning Eesti vajaks erakorralisi valimisi, mis võiks toimuda kulude kokkuhoiu mõttes eurovalimistega samal päeval.
Välismaa töökoht peibutab üha vähem  (29)
08.märts 2014 04:30
Eestlaste lahkumishuvi väheneb, ühtaegu pole meil ikka veel tagasirändestrateegiat.
Eestlased soovivad üha rohkem töötada kodumaal  (41)
07.märts 2014 09:30
Täna avalikustatud uuringu "Eesti tööealise elanikkonna väljarändepotentsiaal aastal 2013" tulemused näitavad, et eestlane soovib ennekõike olla pere ja sõprade lähedal ning elatist teenida kodumaal.
Tiit Tammaru: Hargmaiseks muutuv Eesti  (3)
07.märts 2014 04:30
Soome lähedus muudab Eesti rände poolest ainulaadseks ja see pole halb
Jaak Uibu: Ansipi ajal on Eesti rahvaarv vähenenud 5000 inimese võrra aastas  (38)
06.märts 2014 15:10
Rahvaarv kuulub riigi põhiliste näitajate tiitelnimestikku. Isegi kui riiki iseloomustatakse vaid nelja-viie näitaja abil, ei puudu sealt rahvaarv. Ka Eesti käekäiku puudutavates kõnedes, mille hulka kuuluvad president Ilvese aastapäevakõne 24. veebruaril ja peaminister Ansipi kõne üheksa-aastasest tegevusest, leidis rahvaarv käsitlust.
Uuring: kõrgharidusega meeste keskmine eluiga on tõusnud rohkem kui naistel  (9)
27.veebruar 2014 16:17
Kõrgharidusega meeste keskmine eluiga on viimase kolme aastaga tõusnud 5,8 aastat, naistel aga sama ajaga 3,2 aastat, selgub statistikaameti rahvastikuprognoosist aastateks 2013-2040.
Ansipi aeg: auditeerimata aruanne  (9)
27.veebruar 2014 13:36
Andrus Ansipi valitsustele on omane olnud raamatupidajalik suhtumine riigiasjadesse. Mõõdame nüüd neile samaga tagasi ja vaatame, kuidas näevad välja ametist lahkuva Ansipi aja bilansi aktiva ja passiva.
Karli Lambot: Ettevõtluse arendamiseks tuleb muuta maksusüsteemi  (43)
26.veebruar 2014 16:53
Me vajame ettevõtluse arenemiseks uut tasakaaluasendit. Selleks, et tõsta üksikisiku tulumaksuvaba miinimum 2016. aastaks 450 eurole kuus, tuleks Eestis kehtestada 1,5 protsendiline aastase maksemääraga ettevõtete omakapitalimaks.              
Prognoos: Eesti rahvaarv kahaneb järgmise 30 aastaga 125 000 võrra  (125)
26.veebruar 2014 08:17
Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb seniste trendide jätkumisel Eesti rahvaarv järgmise ligi 30 aasta jooksul negatiivse loomuliku iibe ja välisrände saldo tõttu 125 000 inimese võrra ning 2040. aastal elab Eestis 1 195 000 inimest.
Juhtkiri: Otsides parimat valitsusjuhti  (17)
25.veebruar 2014 04:30
Ansip lahkub ametist, elagu Ansip?
Priit Toobal: Ansipil pole Reformierakonnale enam midagi anda  (52)
24.veebruar 2014 14:20
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Priit Toobal tõi peaminister Andrus Ansipi ametiajale tagasi vaadates välja, et selle pikaajalise ameti juures on Ansip jõudnud viia Reformierakonna toetuse tippu, kust see nüüd on langenud Ansipi esimeheks saamise eelsele ajale tagasi.
Anvar Samost: Anname Eestile uuesti eesmärgi!  (198)
21.veebruar 2014 04:30
Meie uus eesmärk peab olema Eesti, kus kõik tahavad elada
Ansip pole ühiskonnategelaste pöördumist lugenud: seal on mõned autorid, keda ei saa väga tõsiselt võtta  (146)
20.veebruar 2014 13:58
Peaminister Andrus Ansip ütles, et ta pole lugenud 20 ühiskonnategelase üleskutset paigalseisu murdmiseks ja ilmselt ei loe ka, sest "seal on mõned autorid, keda ta ei saa väga tõsiselt võtta".
Seisaku vastu: algatus Elamisväärne Riik  (298)
20.veebruar 2014 04:30
20 ühiskonnategelase üleskutse paigalseisu murdmiseks.
Eesti poliitika uuendamise põhimõtted  (19)
20.veebruar 2014 04:30
Algatuse Elamisväärne Riik eestvedajate seisukohad Eesti strateegiliste valikute diskussioonis
Mikser: lastetoetuse tõus on sotsiaaldemokraatide jaoks erakordselt oluline  (83)
15.veebruar 2014 22:23
Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Sven Mikser ei soovinud välja tuua nende tingimusi, millest sotsiaaldemokraadid Reformierakonnaga võibolla algavatel koalitsiooniläbirääkimistel taganeda ei kavatse, küll aga nimetas ta lastetoetuste tõusu SDE jaoks erakordselt oluliseks.
Siim Kallase poliitiline manifest: tooksin Eestisse pikaajalisi otsuseid  (72)
12.veebruar 2014 04:30
Siim Kallas tõdeb, et rahva umbusuga poliitiliste otsuste vastu tuleb tõsiselt tegeleda, mitte lasta populismil võita.
Mailis Reps: Lastetoetuste reformiks on homme juba liiga hilja  (81)
11.veebruar 2014 18:28
Eestis kehtivate peretoetuste eesmärk on hüvitada peredele osaliselt laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutusi. Eestis on vanemahüvitis ja sünnitoetused suunatud väikelastele, laste kasvades aga väheneb riigi toetus peredele drastiliselt. Kehtiv universaalne lapsetoetus on aga juba ammu ajale jalgu jäänud.