munitsipaalkool

Linnar Priimägi: mis nad on teinud minu koolist?  (229)
11.november 2015 15:14
Aristoteles ütleb, et moraalne inimene vihastab siis, kui asi on vihastamist väärt.
Meie lapsed käivad erakoolis
04.november 2015 01:08
Ekspress palus kolmel lapsevanemal rääkida, miks nemad oma lapsed erakooli panid ja mida õppemaksu tõus nende perele tähendaks.
LOE: Linnar Priimägi sõimab netis Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktrissi: otsustage ära, kas peate kooli või pordumaja!  (250)
03.november 2015 11:40
Delfi vihjeliinile laekus täna mitu teadet selle kohta, et õppejõud Linnar Priimägi on asunud oma Facebooki lehel avalikult ja väga koledate sõnadega sõimama Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kooli direktrissi Imbi Viismad, kuna mees ei pääsenud õpperuumidesse sisse.
Hariduse uutjad loovad Tallinna tulevikukooli  (60)
15.mai 2015 23:30
45-minutilistest tundidest koosnev päev ja koolikell võiksid jääda minevikku, leiavad uudse kooli rajajad.
Miks sai Tallinna Vene Lütseum 130 000 eurot toetust? Sest see on ikkagi munitsipaalsihtasutus  (182)
07.veebruar 2014 00:18
Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart andis täna "Aktuaalsele kaamerale" intervjuu, kus keeldus vastamast, miks just Tallinna Vene Lütseumile eraldati 130 000 eurot ja kinnitas, et vene lütseum pole kool, vaid sihtasutus, mis annab haridust. Lisaks väitis ta, et ei eraldatud mitte 130 000 eurot, vaid 100 000 eurot ja 30 000 eurot.
Mihhail Kõlvart: Tallinnal oleks vaja riigigümnaasiumi  (78)
06.veebruar 2014 04:30
Hariduse eest vastutav Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ütleb, et Tallinna koolide ühendamist on arutatud juba kaks aastat ja see sai üllatusena tulla ainult neile, kes arutelusid tõsiselt ei võtnud. Ta kinnitab, et käes on aeg koole ümber korraldada.
Reformierakond tahab Kõlvartit umbusaldada  (60)
04.veebruar 2014 21:56
Reformierakond kavatseb neljapäevasel linnavolikogu istungil sisse anda Tallinnas hariduse eest vastutava abilinnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldusavalduse, sest Kõlvart hiilib mööda nende hinnangul Eestis kehtivatest seadustest ega sobi seetõttu oma kohale.
Millega tegeleb Tallinna Vene Lütseum? Õppekavaväline matemaatika, keemia ja bioloogia  (25)
29.jaanuar 2014 14:47
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi juht Sergei Garanža selgitas, mis asutus on Tallinna Vene Lütseum , mille tegevusest haridusministeerium päris selgelt aru ei saa, kuid sai linnalt toetuseks 100 000 eurot.
FOTOD ja VIDEO: Pisikooli direktor soovib kooli meelitada õpilasi kogu riigist  (5)
05.märts 2013 09:30
Vormsi Lasteaed-Põhikoolis õpib 20 last. 2012. aasta augustis kooli direktoriks saanud Veikko Kõrv on aga seda meelt, et Vormsi koolist peaks saama kool, kuhu tulevikus asuvad õppima lapsed ka väljastpoolt valda, ka teistest Eesti maakondadest.
Koolikorraldusest Saue vallas 2013/2014 õppeaastal
10.jaanuar 2013 18:20
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et kõik lapsed, kes saavad 1. oktoobrist kuni 30. septembrini 7-aastaseks, on koolikohustuslikud ning peavad 1. septembril oma kooliteed alustama. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on kindlustada kõigile neile lastele koolikoht.
Käru ja Kaarma vallas vähenes koolilaste arv aastaga kolmandiku võrra  (5)
02.jaanuar 2013 17:18
Käesoleval õppeaastal asus munitsipaalkoolides õppima üle 2700 lapse vähem kui mullu. Õppeaastal 2011/2012 õppis munitsipaalkoolides 133 701 last, sel õppeaastal 131 001 last. Kui arvestada juurde kohaliku omavalitsuse loodud ja munitsipaalomanduses olevad erakoolid, on õpilaste hulk vähenenud siiski 2622 õpilase võrra.
Üks esimestest: Nõo Reaalgümnaasium oli 1994. aastal üks "väljavalitud" koolidest  (8)
19.oktoober 2012 09:44
Nõo Reaalgümnaasium oli 1994. aastani huvitavas staatuses, see oli Tartu maavalitsuse alluvuses olev kool. Seda seetõttu, et ligi 70% gümnasistidest tuli väljastpoolt Nõo valda. Siis aga toimusid olulised muudatused maavalitsuste rahastamises ning Tartu maavalitsusel ei olnud kooli pidamiseks enam ressurssi.
Tiit Salvan: loodavas gümnaasiumis plaanime Ida-Virumaa nõrkuse enda kasuks pöörata  (13)
17.oktoober 2012 23:00
Jõhvi vald koos Mäetaguse vallaga plaanivad Ida-Virumaale niinimetatud puhta gümnaasiumi loomist aastaks 2015. Eelkõige oodatakse taotlusvooru avanemist, millega riik jagab gümnaasiumite vahel ära 24 miljonit eurot, maksimaalselt kuus miljonit ühe kooli kohta. Kui sealt raha ei saada, siis lükkub kooli valmimine tõenäoliselt kahe aasta võrra edasi, aastasse 2017. Jõhvi gümnaasiumi direktori Tiit Salvani sõnul ilma selle koolita ei saa, õpilased hakkavad lihtsalt üha enam teistesse maakondadesse siirduma.
Linnavolikogu küsib hoolimata hariduskomisjoni vastuseisust neljale venekeelsele koolile eristaatust  (93)
19.juuni 2012 20:23
Tallinna linnavolikogu hariduskomisjon lükkas eilsel koosolekul ühehäälselt tagasi abilinnapea Mihhail Kõlvarti ettepaneku küsida valitsuselt neljale venekeelsele koolile eristaatus. Tänasel linnavolikogu istungil otsustati eelnõu vastu võtta.
Uueks õppeaastaks on Saue valla lastele määratud kolm elukohajärgset kooli
08.juuni 2012 18:20
Uus Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mis hakkas kehtima 2010. aastal, tõi kaasa muudatusi Eesti haridusmaastikul ning see puudutas ka Saue valla laste ning nende vanemate igapäevategemisi.
Kas vene õppekeelega lütseumist saab erakool?  (10)
13.aprill 2012 06:05
Õpetajate Leht avab venekeelsete erakoolide loomise tagamaid. Kui sõltumatu on lütseumi sihtasutus, kui selle nõukogusse kuuluvad abilinnapea ja riigikogu liige?
Reaalsuse ees silmade kinnipigistamine vaid pikendab agooniat  (8)
29.märts 2012 07:14
Eesti koolivõrgu süsteemne ja läbimõeldud reform on möödapääsmatu just laste tuleviku nimel.
Homsest saab Tallinnas esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks  (3)
29.veebruar 2012 10:52
Neljapäevast saavad lapsevanemad esitada taotlusi käesoleva aasta septembris Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi minevatele lastele elukohajärgsete koolide määramiseks, taotlusi saab esitada kuni 15. märtsini kas eKooli keskkonnas või paberkandjal Tallinna haridusametile.
Jõhvi võib sündida Alutaguse piirkonna supergümnaasium  (17)
24.jaanuar 2012 00:51
Ida-Viru kavandatav uus kool peaks pakkuma konkurentsi Eesti parimatele gümnaasiumidele. Kuni 900 õpilasega kooli loomiseks oleks aga tarvis kõigi Jõhvi ümbruse omavalitsuste head ja viljakat koostööd.
Elukohajärgseteks koolideks saavad Ääsmäe Põhikool ja Pääsküla Gümnaasium
12.jaanuar 2012 16:00
Lisakohti pakuvad kokkulepete alusel Saue Gümnaasium ja Tallinna 53. Keskkool (vene õppekeelega). Detsembrikuus vastu võetud Saue Vallavalitsuse määrus elukohajärgse munitsipaalkooli nimetamise kohta ütleb, et vald tagab võimaluse omandada põhiharidus Saue valla munitsipaalkoolis või mõne teise omavalitsuse omas vastavalt omavalitsuste vahelistele kokkulepetele.
Osa Saue valla õpilastest hakkab õppima Tallinna koolides  (9)
10.jaanuar 2012 15:55
Vastavalt Tallinna linnavalitsuse korralduse eelnõule antakse Saue vallavalitsusele nõusolek määrata 2012/2013. aastal elukohajärgseks kooliks Tallinna Pääsküla Gümnaasium või Tallinna 53. Keskkool kuni 48 Saue valla õpilasele.
Vene koolijuhid ei taha keeleõppe politiseerimist  (19)
17.detsember 2011 07:28
Vene kooli probleem tänapäeva Eestis on kinni inimestes ja poliitilistes eelistustes, kirjutavad Eesti vene koolide juhid Õpetajate Lehes. Eesti riiklik hariduspoliitika pole isegi haridusstrateegia projekti kirjutanud seda lõimumist, mida hariduses vaja on, et lähitulevikus rääkida riiklike õppekavade täitmisest õppekeelel peatumata – inglise ja saksa keele puhul me seda ju suudame.
Haridusamet ei tunnista oma vigu  (3)
09.mai 2011 07:30
Kantsler: haridusameti juht ei saa seaduses kirja pandut lugedes mitte midagi aru.
Ministeerium: haridusamet on kooliseadust äärmiselt pahatahtlikult painutanud  (51)
07.mai 2011 18:21
See, et Tallinna haridusamet seostab pealinna koolisegadust uue põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, on täiesti põhjendamatu ning seaduse sätte ja mõtte äärmiselt loominguline ja pahatahtlik painutamine, märgib haridusministeerium.
Suure-Jaani Vallavalitsus (märtsis)
05.aprill 2011 00:00
01.03.2011 Seati sundvaldus Jälevere Paemurru 2 kinnistule Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks avalikes huvides vajaliku elektrimaakaabelliini ja jaotus- ning liitumiskilbi talumiseks; anti nõusolek MTÜ-le H.D.D Tallinn Suure-Jaani Gümnaasiumis ajavahemikul 08. augustist kuni 22. augustini 2011 noortelaagri korraldamiseks; otsustati autasustada Olustvere segakoor Lehola dirigenti Maret Mölder´it Suure-Jaani Vallavalitsuse tänukirjaga aktiivse ja viljaka tegevuse eest koorimuusika edendamisel ning seoses 60. sünnipäevaga; muudeti olmejäätmeveo tingimusi 97 jäätmevaldajal. 08.03.2011 Kinnitati valla hallatavate asutuste ja osakondade 2011. aasta alaeelarvete tulude ja kulude täpsustatud jaotused; kinnitati valla koolide õpilaskoha tegevuskulude maksumused kuus ühe õpilase kohta, Suure-Jaani Huvikooli teenustasu suurus väljastpoolt teeninduspiirkonda elavatele õpilastele kuus ühe õpilase kohta ja koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite maksumused kuus ühe lapse kohta; moodustati Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkond: Anneli Kundla (esimees), Leili Kuusk, Riina Mankin, Anu Pindsoo, Eda Pulla, Margus Elizarov, Jüri Hansen, Peeter Sadam, Reiko Sülla; kinnitati algatatud Lõhavere kergliiklustee ja kanalisatsioonitrassi detailplaneeringu lähteülesanne; määrati projekteerimistingimused Suure-Jaani linnas Johann Köleri tn 2a tootmishoone rekonstrueerimiseks ja Suure-Jaani järve kinnistule kalda kindlustusrajatise projekteerimiseks; maksti sotsiaaltoetuseid 73 perele kokku 6009 eurot; otsustati tasuda omasteta vanuri hoolduskulude puuduolev osa; määrati uued lähiaadressid Päraküla külas 10, Reegoldi külas ühele ja Metsküla külas neljale kinnistule; kohustati SA’t Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus ja AS’i Suure-Jaani Haldus esitama 2010. aasta aastaaruanne koos audiitori järeldusotsusega 21. märtsiks 2011; kinnitati 2011. aastal mittetulundusühingutele eraldatava tegevustoetuse ülemmäära suuruseks 320 eurot ning eraldati 31 ühingule kokku 8351 eurot; muudeti olmejäätmeveo tingimusi 70 jäätmevaldajal; kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist toetuse saaja projekti „Ilbaku küla Väljaotsa talu puurkaevu ja torustiku rajamine” aruanne koos täitmise eelarvega. 15.03.2011 Kehtestati elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord, koolikohustusliku isiku elukohajärgne kool on Suure-Jaani linnas, Arjadi, Epra, Jälevere, Karjasoo, Kootsi, Kõidama, Lahmuse, Lõhavere, Nuutre, Põhjaka, Päraküla, Rääka, Taevere, Tällevere, Vihi ja Ängi külades elavatel lastel Suure-Jaani Gümnaasium; Ilbaku, Ivaski, Kibaru, Kildu, Kobruvere, Lemmakõnnu, Metsküla, Paelama, Sandra, Vastemõisa ja Võlli külades elavatel lastel Kildu Põhikool; Olustvere alevikus, Jaska, Kärevere, Navesti ja Reegoldi külades elavatel lastel Olustvere Põhikool; Kabila, Kerita, Munsi ja Sürgavere külades elavatel lastel Sürgavere Lasteaed-Põhikool; Aimla, Kuhjavere, Kuiavere, Kurnuvere, Mudiste, Mäeküla, Riiassaare, Tääksi, Võivaku ja Ülde külades elavatel lastel Tääksi Põhikool; Võhmassaare külas elavatel lastel Võhma Gümnaasium. Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool põhihariduse jätkamiseks on Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium; kinnitati munitsipaalomandisse taotletava seitsme maatüki sihtotstarve; määrati projekteerimistingimused Suure-Jaani l Pärnu tänava (õhuliinide ühismaandamisel koos elektri madalpingeliiniga) sidekanali ja -maakaabelliinide projekteerimiseks; anti kasutusluba Kootsi k Kuuseaasa kinnistu liitumisele elektrivõrguga ja Sandra k Ignatsi mastalajaamale ja 0,4 kV kaabelliinile; väljastati kirjalik nõusolek Lõhavere külas Roometi kinnistule küttepuude varjualuse püstitamiseks; eraldati üürilepingu alusel kasutamiseks Suure-Jaani l Tallinna tn 13a korter nr 10; väljastati garantiikiri MTÜ Kodupaik Metsküla poolt esitatud projekti „Suvi Metskülas“ kaasfinantseeringu 79 eurot tasumiseks; muudeti olmejäätmeveo tingimusi 51 jäätmevaldajal ja keelduti ühe jäätmevaldaja jäätmeveost vabastamisest põhjusel, et kinnistul elatakse. 29.03.2011 Muudeti olmejäätmeveo tingimusi 34 jäätmevaldajal; anti nõusolek Reegoldi k vaba riba erastamiseks Kippeli kinnistuga liitmiseks; otsustati määrata Suure-Jaani l Johann Köleri tn 2a kinnistu sihtotstarbeks tootmismaa; määrati projekteerimistingimused Kootsi k Kroonilohu abihoone, Tääksi k Lutsu kinnistule valgustatud suusaraja ja Kobruvere Varese komplektalajaama ja maakaabelliini projekteerimiseks; väljastati kasutusluba Mäeküla k Karumetsa komplektalajaamale ja maakaabelliinidele; väljastati ehitusluba Võlli külas Kingu kinnistul olemasoleva lauda käsitöökojaks rekonstrueerimiseks; otsustati maksta sotsiaaltoetuseid 32 perele kokku 2428 eurot; otsustati maksta toimetulekutoetust 40 perele kokku 5608 eurot; otsustati maksta MTÜ’le Kildu Külade Ühendus välja projekti „Tikk-tikk-tikkima“ kaasfinantseering 33,15 eurot; otsustati seitsmele mittetulundusühingule väljastada garantiikirjad Kohaliku Omaalgatuse Programmile esitatud projektide kaasfinantseeringu tasumiseks kokku summas 1324 eurot, projektile taotletavast väiksema summa eraldamisel makstakse kaasfinantseering välja proportsionaalselt projektile eraldatud summaga; otsustati alates 1. maist tõsta munitsipaalkorterite üüri; otsustati eraldada Vastemõisa 12 korter 8 üürilepingu alusel kasutamiseks.
Tallinna laste vanemad on esitanud 2350 koolikoha taotlust  (34)
04.aprill 2011 14:18
Tänase päeva seisuga on esitatud pealinna 1. klassi kooli astumise avaldusi 2350, ainuüksi taotluste esitamise esimesel päeval, 1.aprillil laekus avaldusi 1800. Avaldusi saab esitada neljapäevani.
Tallinna koolidele on laekunud 2350 lapse koolikoha taotlust
04.aprill 2011 00:00
Tänase päeva seisuga on esitatud pealinna 1. klassi kooli astumise avaldusi 2350, ainuüksi taotluste esitamise esimesel päeval, 1.aprillil laekus avaldusi 1800.
Tallinna määrus lubab kandideerida ükskõik millisesse kooli  (12)
14.märts 2011 16:41
Tallinna linnavalitsus kiitis täna heaks määruse eelnõu, millega kehtestatakse elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord – see võimaldab lapsevanemal arvestada kõigi Tallinna koolide omanäolisust ja nendes õpetatavate õppekavade eripära ning valida oma lapsele sobiv kool.
Tallinna ümbruses ei jätku maale kolinud perede lastele koole  (20)
09.märts 2011 08:04
Viimase kümnendi keskel hoogustunud valglinnastumine mõ­jutab üha rohkem ka naabervaldade hariduspoliitikat, sest vastavalt uuele põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele peab kohalik omavalitsus tagama igale 1. klassi minejale piirkonnakooli, kuhu laps on kindlalt oodatud.