VIDEO ja BLOGI | Euroopa Komisjoni president Juncker: on õige aeg ehitada üles ühtsem, demokraatlikum ja jõukam Euroopa

 (80)

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker esines kõnega olukorrast liidus ning kutsus üles kasutama ära majanduslikku tõusulainet EL-i kriisist väljatoomiseks.

Juncker rääkis Euroopa Parlamendi ees Strasbourg'is oma plaanidest ametiaja kaheks viimaseks aastaks, vahendab Reuters.

Teravas kontrastis kahe eelmise aastaga, kui päevakorral olid sellised sünged teemad nagu Kreeka võlakriis, massiline sisseränne üle Vahemere ja Suurbritannia hääletus EL-ist lahkumise üle, tahtis Juncker seekord õhutada EL-i kasutama ära võimaluste akent integratsiooni tugevdamiseks.

Hilisemal arutelul esines ka Eesti eriesindaja Euroopa Liidu juures Matti Maasikas.

Jean-Claude Junckeri kõne olukorrast liidus
Matti Maasikas: ma ei räägi nõukogu, vaid eesistuja Eesti nimel. Õppetunnid: EL-ist hoolijad peavad julgema teha EL-ist positiivne projekt. Tuleb rääkida, mis oleks, kui EL-i poleks. Tuleb saavutada tasakaal ja ehitada uusi sildu. Vajame paremat ligipääsu headele töökohtadele. Institutsioone tuleb ümber kujundada nii, et kodanikud saaksid kasu. Andmete vaba liikumine on digiühiskonna alustala. See ei tähenda reeglite puudumist. Andmekaitsealane õigusloome on vajalik. Küberjulgeolek on järjest tähtsam. Seda ei saa tagada ükski liikmesriik üksi. Peab looma rahvusvahelised standardid küberkurjategijate tabamiseks. Euroopa sisemine tugevdamine annab EL-ile jõu. Vabakaubanduse alal tuleb olla väga kindlameelsed. EL-il pole operatiivkoostöö peakorterit. Siiski välispoliitika toimib. Eesti teeb tööd kõigi rändeprobleemidega. Euroopa vajab alalist struktureeritud kaitsekoostööd. Meil on palju rohkem ühendavat kui lõhestavat.
Papadakis: kõne näitas, kui suured on pinged Saksamaa juhtimisel. Pinged Venemaa ja Türgiga, imperialistlikud sõjad. Tuleb võidelda monopolide ja kapitalistide vastu.
Nigel Farage: sõnum selge, Brexit on juhtunud, nüüd tuul purjedesse ja edasi. Rohkem Euroopas kõigis suundades. Ungari ja Poolaga käitumine tuletab meelde Nõukogude režiimi. Te pole midagi õppinud ega millestki aru saanud. "Populistlik laine" pole veel alanudki.
Rohelised: inimesed ei suuda enam paljut taluda. Kodanikud pole rahul. Natsionalistlik šovinism levib. Demokraatia peaks töötama kodanike huvides. Tuleks vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja majandus peaks olema neis piires, mida keskkond lubab. Parandada tuleb sotsiaalnorme. Euroopa peab olema energia- põllumajanduse jm valdkondades pioneer. Vaja lepitada Euroopa iseendaga. Vaja demokraatlikumat ühiskonda. Raha võim on järjest suurem. Oleme võimelised nendele väljakutsetele vastama. Kontroll tuleviku üle õnnestub vaid koos saavutada.
Vasakpoolsed ja Põhjamaade rohelised: nii palju on inimesi, kellel pole kuu lõpuks kümmet eurotki. Meil pole sotsiaalset ideaali. Kaubanduslepe Kanadaga on vastuolus Pariisi kliimaleppega. Oleks vaja uusi töökohti. Oleks vaja suurt fondi, mis tegeleks sotsiaalsete ja kliimaküsimustega. Kreekale tuleks vastu tulla, anda abi sotsiaal- ja regionaalfondidest. Tuleb lahendada sotsiaalküsimusi, välja juurida vaesus, harmoneerida maksud ja vältida maksudest kõrvalehoidmist. Aidakem Aafrikat ja võidelgem sõdade vastu, kuulakem rahvaid. Vaja tegelda tuumadesarmeerimisega. EL ei tohi käia militariseerimise teed, nagu pakutakse.
ALDE esindaja Verhofstadt: kõne meeldis mulle. Palju on aasta jooksul muutunud. Isegi Prantsuse Rahvusrinne ei taha EL-ist lahkuda. Tere tulemast mõistuse poolele. Ainus kes ei saa asjadest aru, on Nigel Farage. Kodanikud ei taha Euroopat hävitada, vaid reformida. On õige aeg tegutseda, luua selline EL, mida inimesed tahavad. Tuleb teha lõpp Dublini reeglitele, mis võimaldab riikidel olla egoistlikud. Iga laip Vahemeres on skandaal. Mogherini ei tohi otsustada USA ja Venemaaga rääkides üksi. Vaja on euroala valitsust. Tahame piiride ülest Euroopa haldamist. Euroopa on eraldi seisev demokraatia. Vaja on vastu seista teatud valitsustele nt Poolas ja Ungaris või Trumpi valgete ülemvõimu ideoloogiale. On vaja muutuda jõuks, mis seisab vastu antidemokraatlikele arengutele.
Konseravtiivide esindaja: Euroopa ei tohi olla protektsionistlik. EL peab liikmesriikidele kaasa aitama ja neid toetama, mitte neist üle käima. Tuleb ühendada jõud. Töökohti annavad äriühingud. Peame olema ühtsed suhetes Venemaa ja teiste ebameeldivate režiimidega. Peame arendama idapartnerlust ja toetama nt Ukrainat.
Sotsiaaldemokraatide esindaja Fitella: puhub uue lootuse tuul. Kodanikud arvavad, et ilma Euroopata seisame üksi ja kaitseta. Põhiline on ettepanekute rakendamine. Käsile tuleb võtta ettevõtete maksudest kõrvale hoidmine, noorte tööalane ärakasutamine. Tuleb toetada vabadust, võrdsust, õiglusriiklust. Need on meie tegevuse kese. Tuleb luua Euroopa rahandusministeerium. Pole vaja politseiministrit, vaid majanduskasvu tõstjat ja töökohtade loojat. Sotsiaalne Euroopa on tähtis. Ükski laps ei tohi olla peavarju ega toiduta. Peame näitame Trumpile, et katastroofe on võimalik vältida. On vaja Dublini reeglite ülevaatamist. Esimese riigi reegel ei toimi. Tuleb luua seaduslikud sisserändekanalid. On vaja väärikat partnerlust Aafrikaga. Tuleb kaitsta tarbijate kodanike huve. Peame sammu pidama maailma muutumisega.
Rahvapartei fraktsiooni esimees Weber: usaldus tekib tegude kaudu. Me teeme asju ära. Parlament teeb ära, komisjon on parlamendi laps. Parlament ja komisjon lähevad samas suunas. Liitu tuleb süvendada. Inimesed kannatavad globaliseerumise all. Seame vastu sotsiaalse turvalisuse idee. Inimesed kardavad oma kultuuri ja identiteedi pärast, selleks tuleb tagada illegaalse sisserände vastu võidelda. Meie väärtusi tuleb austada igapäevaelus. Türgis toimuvast ollakse šokeeritud. Inimesed ei mõista, miks Euroopa ei tegutse. Miks reageeritakse nii aeglaselt? Paljud kardavad terrorismi, paljud ütlevad, et islam on oht. Konflikt on humaansuse ja terrorismi konfliktiga. Euroopa eluviis kaitseb usuvabadust. Zapad algab Balti riikide piiridel. Kardetaks, mida Putin nüüd plaanib. Euroopa kaitseliitu on vaja kohe. Seetõttu peaks peatama ka Nord Stream 2. Tuleb kaitsta Euroopa eluviisi ja identiteeti.
Tajani: olen nõus, et on vaja demokraatlikumat Euroopat. Olen paljuga nõus. Samad seisukohad kui parlamendil. Oleks hea, kui meil oleks algatusõigus.
Junckeri kõne on lõppenud.
Heisakem purjeid ja kasutagem soodsaid tuuli!
Kui läheb paremini ei tohi Euroopat üle koormata, aga ei tohi olla ka liialt ettevaatlikud. Praegu parandame ainult katust, aga peaks ehitama maja korrushaaval kõrgemaks.
Euroopa ei liigu edasi ilma julguseta.
Brexit ei ole Euroopa tulevik.
2019. a lahkub Ühendkuningriik EL-ist. Meil on kahju ja teie kahetsete seda varsti ka.
Tuleb valida kas piirata või suurendada eelarvelist võimekust.
Koostasin teekaardi, selle kohta, mis suunas peaks liikuma.
Tulevik ei saa jääda pelgalt stsenaariumiks.
Euroopa laeva peaks juhtima üks kapten.
Vaja on rohkem tõhusust. See oleks suurem, kui liidetakse EK presidendi ja ülemkogu eesistuja ametid.
Peame kaasama liikmesriikide parlamente ja kodanikuühiskonda tuleviku üle arutamiseks.
Euroopa Parlamendi valimisteks võiks koostada üleeuroopalised nimekirjad.
EL-il on vaja demokraatlikku hüpet.
Pole vaja pisiregulatsioone, kus mõistlik, tuleks pädevused anda tagasi liikmesriikidele.
Vaja on Euroopa kaitseliitu.
Välispoliitilisi otsuseid tuleks võtta kiiremini vastu, alati pole vaja ühehäälsust.
Loodavale Euroopa prokuratuurile tuleks anda volitused terroristidele süüdistuse esitamiseks.
EL peab olema tugevam ka võitluses terrorismi vastu. Pakun Euroopa luureüksuse loomise, mis tagaks automaatse andmevahetuse.
Ma ei poolda eraldi euroala parlamenti.
Rahandus- ja majandusvolinik peaks saama need volitused.
Euroala on tugevam kui aastate eest. ESM-i tuleks arendada Euroopa rahandusfondiks. On vaja Euroopa majandus- ja rahandusministrit, kes koordineeriks kõiki EL-i rahandusinstrumente.
EL peab olema võimeline otsustama kiiremini ja tõhusamalt.
Tuleb tugevdada siseturgu.
Meie käsi on türgi rahvale välja sirutatud.
Õigusriiklus, justiits- ja põhiväärtused on prioriteet ja see välistab Türgi liitumise lähitulevikus. Türgi kaugeneb EL-ist suurte sammudega. Ajakirjanike koht ei ole vanglas. Lõpetage meie riigijuhtide sõimamine fašistideks ja natsideks.
Peab olema usutav laienemisperspektiiv Lääne-Balkani riikidele.
Peaksime julgustama kõiki liikmesriike ühinema pangandusliiduga.
Ettepanek luua euroalaga liitumise eelne abi.
Rumeenia ja Bulgaaria tuleb võtta otsekohe Schengeni ruumi välispiiride tugevdamiseks. Kui kriteeriumid täidetud, peab seda võimaldama ja Horvaatiale.
Ühtsuse tugevdamiseks peab EL olema kaasavam.
Õigete kompromisside puhul on kõik võitjad.
Vabadus, võrdsus ja õigusriiklus peavad olema tugevama liidu vundamendiks.
Õigusriiklus ei ole EL-is valik, vaid kohustus.
Euroopa Kohtu otsuseid tuleb alati respekteerida.
Tuleb austada kohtuotsuseid.
Euroopas kehtib õiguse tugevus, mitte tugevama õigus.
Peaks olema ühtne tööturuasutus, mille me loome.
Ei tohi olla 2. klassi tarbijaid. Pole õige, et müüakse halvemaid tooteid, kui kaubamärk on sama.
Võrdsete liidus ei tohi olla 2. klassi töötajaid. Samas kohas sama tööd tegevad inimesed peavad saama sama palka.
Ei tohi olla teise järgu kodanikke.
Euroopa peab hingama nii idapoolse kui ka läänepoolse kopsuga.
EL-i liikmed peavad olema võrdsed.
Vabaduse nimel tuleb võidelda nii Euroopas kui ka maailmas.
Vabadus on võimalus öelda oma arvamus kodaniku ja ajakirjanikuna.
Vabadus, võrdsus ja õigusriiklus - minu põhimõtted.
Oleme saavutanud rahu väliselt ja siseselt.
Olen alati võidelnud Euroopa eest.
Esitlen täna oma stsenaariumi, mis põhineb isiklikel kogemustel.
Tulevikku ei saa ülevalt alla dikteerida.
On esitatud stsenaariumid aastaks 2025.
On õige aeg suunata pilgud tulevikku.
Vananev Euroopa vajab seaduslikku sisserännet.
Oleme valmis ümber asustama 22 000 pagulast Süüriast, Liibüast ja Türgist.
Töötame seaduslike rändeteede avamiseks.
2,7 miljardit eurot Aafrika abistamiseks.
Peame saavutama suurema solidaarsuse ka Aafrikaga.
Tagasi on saadetud vaid 36% ebaseaduslikest sisserändajatest, see peab paranema.
Komisjon esitab uued ettepanekud seoses tagasisaatmisega.
Euroopa ei pea saama mingiks kindluseks. Vastu võetakse need, keda kiusatakse taga vastuvõetamatutel põhjustel.
EL tervikuna on solidaarne, kuigi mõned riigid ei taha seda olla.
Pagulaste tingimused on tihti ebainimlikud. Komisjon teeb koostööd ÜRO-ga selle olukorra lõpetamiseks.
Komisjon on teinud suurepärast koostööd Itaaliaga, kes on päästnud Euroopa au.
97% on vähendatud illegaalsete sisserändajate arvu tänu kokkuleppele Türgiga.
Riike ei tohi jätta üksi vastutama.
Kaitseme välispiire paremini, piiridel üle 1700 sõduri ja 100 000 piirivalvurit.
5. rändeküsimus.
Uued meetodid, Euroopa küberjulgeolekuagenda.
Võitlus küberrünnakute vastu.
4. Euroopa kaitse digitaalajastul
3. Kliima ja keskkond
Pakume välja uue tööstusstrateegia.
Tuleb investeerida puhtasse tehnoloogiasse.
Olen uhke autotööstuse üle, aga šokeerib teadlik ja pidev petmine.
2. Tööstuse tugevdamine ja konkurentsivõimelisemaks muutmine.
Tähtis on "investment screening". Investoreid tuleb uurida.
Ei poolda vabakaubandust iga hinna eest.
Läbirääkimised peavad olema läbipaistvad.
Kaubanduskokkulepe Kanadaga, poliitiline kokkulepe Jaapaniga, aasta lõpus võimalus teha sama Mehhiko ja Ladina-Ameerikaga. Ka Austraalia ja Uus-Meremaaga.
1. Euroopa kaubandusprogrammi tugevdamine.
5 prioriteeti.
Oleme valmis esitama ka 20% ülejäänud ettepanekud.
Komisjon on alati avatud kompromissile.
EK on esitanud 80% ettepanekutest, mida lubas mandaadi alguses.
On õige aeg ehitada üles ühtsem, demokraatlikum ja jõukam Euroopa.
Tuleb püsida eelmisel aastal valitud kursil ja määrata tulevikusuund.
Võin öelda: tuul on tagasi Euroopa purjedes, see tuleb ära kasutada.
Taastub ka meie usk. EL muudetakse taas euroopalikuks.
Avaliku sektori võlg on kahanenud.
8 mln töökohta on juurde tulnud.
Tööhõive Euroopas on kõrgem kui iial varem.
Oluline on ka majandusprognoosi paranemine. EL-i majanduskasv on ületanud USA oma, euroalal 2,2%.
Tänan ka 27 liikmesriigi liidrit, kes tervitasid minu ühtsuseagendat Bratislava kohtumisel.
Panin ette ühtsuse. Parlament on aidanud seda jõustada.
Aasta tagasi pidasin kõne, mis oli nagu lihtsam. Oli vaid kaks valikut: kas teha koostööd või olla ühtsed.
Juncker alustab kõnet.
Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kõnele järgneb fraktsioonide esimeeste sõnavõtt, siis tuleb arutelu, vastab taas Juncker ja siis teevad kokkuvõtte fraktsioonide esimehed.
Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani tutvustab päevakorda.
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare