USS Security Eesti AS põhjendas Tallinna halduskohtule esitatud kaebust konkurentsi moonutamisega ning põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse esitamisega AS G4S Eesti poolt.

AS Eesti Raudtee ning AS G4S Eesti palusid jätta kaebuse rahuldamata, sest AS G4S Eesti on esitanud selgitused, et tema poolt esitatud pakkumine ei ole põhjendamatult madal.

Halduskohus leidis, et kaebus on põhjendamata, ning jättis selle täies ulatuses rahuldamata.

Tallinna ringkonnakohtule esitatud apellatsioonis palus USS Security Eesti AS Tallinna halduskohtu otsuse tühistamist ning uue otsuse tegemist, millega kaebus rahuldatakse.

Ringkonnakohtu hinnangul ei leidnud kinnitust, et AS G4S Eesti AS poolt tehtud pakkumus on põhjendamatult madala maksumusega.

Otsuse peale võib Riigikohtule esitada kassatsioonkaebuse 10 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates, so hiljemalt 16. juulil 2012.