Kohus väljapressimistes, vargustes ja orjastamises süüdistatava jõugu üle lükkus edasi

 (62)
Täiendatud kl 16.10
Kohtuistung inimkaubanduses, väljapressimistes ja vargustes süüdistatava jõugu üle
Kohtuistung inimkaubanduses, väljapressimistes ja vargustes süüdistatava jõugu üleFoto: Karin Kaljuläte

Harju maakohtus pidi täna hommikul jätkuma 2017. aasta jaanuaris alanud protsess kuritegeliku ühenduse liikmete üle, kuid ühe rahvakohtuniku haigestumise tõttu lükkus see veebruari keskpaigani edasi.

Mehi süüdistatakse erinevates vara- ja isikuvastastes ning narko- ja maksualastes kuritegudes.

Niigi pika protsessi on varemalt tavalisest pikemaks venitanud erinevate süüaluste haigestumised ja kaitsjate vahetumised, ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

Täna lõuna ajal teatas Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane Delfile, et kell 10 algama pidanud istung jäi ühe rahvakohtuniku haigestumise tõttu ära. Uus istungi aeg on 19. veebruaril.

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi juhtis ühendust Tallinnast Andrey Kuzyakin, kes jagas ühenduse liikmetele kategoorilises vormis korraldusi ja ülesandeid, mida need ka vastuvaidlemata täitsid. Lisaks oli Kuzyakini ülesandeks ühenduse liikmete omavaheliste probleemide ja tülide lahendamine ning vajadusel ka karistamise otsustamine.

Temast järgmisel positsioonil olid Marek Kase, kes täitis jõugu ninamehelt saadud korraldusi vastuvaidlemata ning organiseeris tema alluvuses olevate ühenduse liikmete tegevust.

Seotud lood:

Üheks selliseks ülesandeks oli ühenduse liikmetelt või ühendusele võlgu olevatelt isikutelt rahasid "kassasse" koguda. Selles tegevuses abistas Kaset talle allunud Georgi Abuladze.

Igakuised makseid "kassasse" tuli teha kõigil ühenduse liikmetel ning võlgade väljanõudmiseks kasutati Kuzyakini käsul vägivalda. Hierarhia kohaselt liikus kogutud raha Kuzyakini kätte, kes vastavalt vajadusele jaotas "kassast" raha ühenduse liikmetele.

Muuhulgas tegeles Kase ka vangistuses viibivate isikute ja nende lähedaste toetamisega.

Eraldi Lääne-Virumaa haru

Kasega oli ühenduse hierarhias võrdsel positsioonil Urmas Vels, kes koos temale allunud poja Aap Velsiga moodustasid kuritegelikus ühenduses nn Rakvere haru. Sinna kuulsid riigiprokuratuuri süüdistuse järgi veel Paavo Vels, Steven Tamm, Maarjo Kalda, Rivo Roosma ja Rait Õiso, kes panid Lääne-Virumaal toime erinevaid varavastaseid kuritegusid, nt väljapressimised, vargused, kelmused.

Velsid andsid neile allunud isikutele korraldusi sooritada erinevaid kuritegusid. Samuti kogusid nad Lääne-Virumaal inimeste käest raha ja pakkusid neile omapoolset kaitset. Nn katuserahas 10 protsenti maksti Kuzyakinile. Arveldamine toimus nii sularahas kui ka ülekannetega. Viimaseks kasutas Urmas Vels oma elukaaslase pangakontot.

Aap Vels allus omakorda ka Abuladzele, kellele ta maksis korduvalt 10 protsenti rahas, mille oli saanud kuritegude toimepanemisest. Vastutasuks sai Aap Vels Abuladze ja ühenduse poolse kaitse.