Elmar Vaher kasutas asutuse krediitkaarti eelmisel aastal 17 korral, kokku 1416,31 euro ulatuses. Kolme tehingu osas palus Vaher hiljem, et summa tema palgast kinni peetaks. Koos 139,41-euroste matkasaabastega maksis ta kokku tagasi 166,81 eurot. Kokku maksis Vaher reaalselt asutuse krediitkaardiga peamiselt toitlustuse ja töölähetuste transpordi eest eelmisel aastal seega 1249,5 eurot.

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonijuhi Tuuli Härsoni sõnul on PPA-s kasutusel 51 krediitkaarti. "Ametikohast tulenevalt on õigus krediitkaarti kasutada peadirektoril, asetäitjatel ja prefektidel, kuid teenistusülesannetest tulenevalt ka teistel ametnikel. Näiteks on krediitkaardid FRONTEXi missioonidel osalevatel ametnikel. Kaardid on nimelised ning aruandlus samuti isikupõhine," selgitas Härson.

Kaarti võib tema sõnul kasutada ainult töö- või teenistusülesannete täitmiseks vajalike erakorraliste tehingute tegemiseks. Krediitkaardiga on õigus teha kulutusi, mis on seotud välislähetustega, lendudega välisriigis, majandamiskuludega pikaajalise välislähetuse korral või katta muid teenistustest tulenevaid erakorralisi kulusid.

"Krediitkaartide limiidid on erinevad. Kõige suurema limiidiga krediitkaardid on lennusalga töötajatel ja rahvusvahelise koostöö büroo juhil. Keskmise limiidiga kaardid on peadirektoril, asetäitjatel ja prefektidel ning väiksema limiidiga rahvusvahelise koostöö spetsialistidel, referendil ja deporteerijal," sõnas Härson ja lisas, et peadirektori krediitkaardi limiit on 5200 eurot.