Tööandjad kutsuvad sotsiaalpartnereid üles sarnaselt töölepingu seadusega kokku leppima kollektiivse tööõiguse põhimõtetes, millest kõige kriitilisem on kollektiivsete töötülide lahendamise kord, teatas tööandjate keskliit.

Eeltöö põhimõttelisteks muutusteks on tehtud – sotsiaalministeeriumi tellimusel on valminud välisekspertide koostatud Eesti kollektiivse tööõiguse uuringud töötülide ja streikide kohta. Tööandjate keskliit kutsub sotsiaalpartnerid läbirääkimiste laua taha, et vastavalt töötülide lahendamise euroopalikele tavadele kujundada välja ühised seisukohad, millest lähtuda seaduseelnõu ettevalmistamisel.

Hiljutise streigikogemuse põhjal teevad tööandjad ettepaneku muuta kollektiivse töötüli lahendamise seadust, määratledes seal töörahu tingimused, leppides kokku toetusstreikide korraldamise ja riikliku lepitaja juures toimuva lepitusmenetluse põhimõtetes ning sätestades avalike teenuste minimaalse taseme tagamise streigi ajal.

Liitu uudiskirjaga