John Perry (s. 1943) on kaitsnud doktorikraadi 1968. aastal mainekas Cornelli ülikoolis (USA) ja õpetanud nii California ülikoolis Los Angeleses kui ka Stanfordi ülikoolis filosoofiat.

1977. aastast on ta Stanfordis täiskohaga professor.

Perry on üks tänapäeva tuntumaid analüütilisi keelefilosoofe, kes on andnud olulise panuse kommunikatsiooni ning semantika/pragmaatika eristuse uurimisse. Oma teadustöö eest on ta pälvinud mitmeid mainekaid auhindu.

Tema sulest on ilmunud üle 100 teadusartikli ning raamatu. Lisaks juhib ta koos teise Stanfordi professori Ken Tayloriga populaarset raadiosaadet "Philosophy Talk".

John Perry loengud toimuvad Tartu ülikoolis teoks Gottlob Frege teoreetilise filosoofia loengusarjas. Loengud on inglise keeles ja toimuvad Philosophicumis (Jakobi 2), auditooriumis 336. Kõik huvilised on oodatud!