Septembrist võtavad maavalitsuste haridusvaldkonna ülesanded üle haridus- ja teadusministeerium ning SA Innove

 (1)

Haridus- ja teadusministeerium
Foto on illustratiivneFoto: Madis Veltman

Alates 1. septembrist koondub kogu haridusjärelevalve läbiviimine haridus- ja teadusministeeriumi, seni olid järelevalvega seotud ülesanded jagatud maavalitsuste ning ministeeriumi vahel.

Muudatus tuleneb riigikogu tänasest otsusest lõpetada maavalitsuste tegevus ja anda kõik maavalitsuste ülesanded ministeeriumidele või nende valitsemisala asutustele ning kohalikele omavalitsustele.

Järelevalvega seotud ülesanded olid seni jagatud 15 maavalitsuse ja ministeeriumi ametnike vahel ning järelevalve kvaliteet oli maakonniti ebaühtlane: erines spetsialistide kompetents ja töökoormus ning puudus võimalus suunata neid just sellesse piirkonda, kus neid kõige enam vaja oli. "Ei saa öelda, et maavalitsused ei saanud järelevalvega hakkama, aga kohati puudusid neil selleks vajalikud ressursid," ütles haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo. „Ministeerium on aastaid tegelenud kõige keerulisemate järelevalvekaasustega ning koordineerinud järelevalvet üle Eesti. Üldise juhtimise all saame saavutada rohkem, teostada järelevalvet palju efektiivsemalt - lähtudes konkreetsest probleemist saame suunata eksperte operatiivsemalt sinna, kus selle järele reaalne vajadus on."

Muudatused järelevalve korralduses ei tähenda aga seda, et kaugelt vaadates jäävad koolide probleemid märkamata. "Piirkondades asuvad tööle pädevad eksperdid, kes tagavad infovahetuse piirkonna haridusasutuste ja ministeeriumi vahel, nõustavad koole ja pidajaid ning osalevad vastavalt vajadusele kohalike võrgustike töös," ütles Hollo ja lisas, et kui tööprotsessis selgub, et mõnes piirkonnas on lisajõudu vaja, on ministeerium valmis seda tagama.

Seotud lood:

Peale korralduslike muudatuste toimuvad järelevalve protsessis ka sisulised muutused. Senise temaatilise järelevalve asemel võetakse suund riskipõhisele järelevalvele, mis avaldab selget mõju õppekvaliteedi paranemisele riigis, kuna esmajärjekorras tegeletakse nende asutustega, kus eelduslikult võivad tekkida või on juba tekkinud probleemid. See annab võimaluse sihipäraselt kvaliteediprobleeme lahendada ja neid ka ennetada.

Riiklikult toetatavatele õpilaskodukohtadele õpilaste suunamisega seotud ülesanded, mida seni täitsid maavalitsused, võtab samuti üle haridus- ja teadusministeerium.

Riiklike eksamite, tasemetööde ja uuringute korraldamisega ning lõpudokumentide plankide ja medalite koolidesse toimetamisega seotud ülesanded võtab üle SA Innove.

Loe veel

Piirkondlike õpilastele ja õpetajatele suunatud ürituste ja arendustegevuste, nagu näiteks olümpiaadid ja tunnustusüritused, korraldamise toetamiseks on ministeeriumil sõlmitud lepingud kohaliku omavalitsuse üksuste liitudega ja seda on kavas teha ka edaspidi.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare