Euroopa kaugseireprogrammi Copernicus andmetel põhinev uudne automaatne infosüsteem vähendab kohapealsete kontrollimiste arvu ja lühendab kontrollimiste läbiviimiseks kuluvat aega, vahendab Saarte Hääl.

Kaugseire kasutamine rohumaade niitmise tuvastamisel vähendab ühelt poolt kohapealse kontrollimise vajadust, väheneb käsitöö ja sellega seotud kulutused. Teiselt poolt on võimalik kontrollida peaaegu kõiki rohumaid – uusi satelliidipilte laekub vegetatsiooniperioodil keskmiselt iga 2–3 päeva järel, mille põhjal niitmise tuvastamise algoritm arvutab jooksvalt niidetud ja niitmata põllud ning fikseerib niitmise aja. Seega, kui 2015. a seisuga hõlmab niitmise kontroll ca 5% taotlejatest, siis uus järelevalvesüsteem katab automaatse kontrolliga kogu Eesti pind-alatoetuste taotlejad.

Niitmise analüüsi tulemusi saab säilitada erinevate kuupäevade seisudena PRIA rakendusprogrammides ja neid hiljem vajadusel põldude kaupa vaiete lahendamisel kasutada.