"Hoolimata Euroopa Parlamendi senistest jõupingutustest ei ole Nõukogu viisapiirangute kehtestamist Magnitski juhtumiga seotud ametnike suhtes veel menetlenud," selgitas Ojuland. "Samas on teada nimekiri Vene Föderatsiooni ametnikest, kes vastutavad Sergei Magnitski surma eest," teatas Ojulandi meeskond.

Ojuland märkis, et sarnase algatusega on välja tulnud ka Ameerika Ühendriikide Kongress, mille esindajatekoja väliskomisjon võttis vastu eelnõu viisa- ja finantspiirangute kehtestamiseks Venemaa ametnike suhtes, kes on süüdi inimõiguste rikkumistes.

Sergei Magnitski suri 2009. aasta 16. novembril Moskva Butõrka vanglas pärast 11-kuulist kohtuotsuseta kinnipidamist, mille vältel ei osutatud talle piisavat meditsiinilist abi.